Hồ sơ cá nhân

Ảnh đại diện

Giới thiệu bản thân

Họ và tên:
Thành Văn Lý
Giới tính:
Nam
Ngày sinh:
07/12/1989

Thành Tích Học Tập

Thành Văn Lý
Học sử dụng phần mềm Dự toán GXD Online
Chưa xếp hạng