Hồ sơ cá nhân

Ảnh đại diện

Giới thiệu bản thân

Họ và tên:
tranhthanhliem
Giới tính:
Khác
Ngày sinh:

Thành Tích Học Tập

ks.thanhliem@gmail.com
Khóa Thanh Quyết toán GXD online rất hay, tiền về ngay
Chưa xếp hạng
ks.thanhliem@gmail.com
Học sử dụng phần mềm Quyết toán GXD Online
Chưa xếp hạng
ks.thanhliem@gmail.com
Học sử dụng Phần mềm Quản lý chất lượng GXD
Chưa xếp hạng