Hồ sơ cá nhân

Ảnh đại diện

Giới thiệu bản thân

Họ và tên:
Nguyễn Phú Mạnh
Giới tính:
Khác
Ngày sinh:

Thành Tích Học Tập

kts.nguyenmanh@gmail.com
Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng công trình online
Chưa xếp hạng