Hồ sơ cá nhân

Ảnh đại diện

Giới thiệu bản thân

Họ và tên:
minhchau9669
Giới tính:
Khác
Ngày sinh:

Thành Tích Học Tập

minhchau9669@gmail.com
Học sử dụng phần mềm Dự toán GXD Online
Chưa xếp hạng