Hồ sơ cá nhân

Ảnh đại diện

Giới thiệu bản thân

Họ và tên:
traikhengai
Giới tính:
Khác
Ngày sinh:

Thành Tích Học Tập

hoangdhxd.qn@gmail.com
Học sử dụng phần mềm Dự toán GXD Online
Khá
hoangdhxd.qn@gmail.com
Học sử dụng phần mềm Dự thầu GXD Online
Chưa xếp hạng
hoangdhxd.qn@gmail.com
Học sử dụng phần mềm Quyết toán GXD Online
Chưa xếp hạng
hoangdhxd.qn@gmail.com
Học sử dụng Phần mềm Quản lý chất lượng GXD
Chưa xếp hạng
hoangdhxd.qn@gmail.com
Khóa đào tạo Quantity Surveyor (Kỹ sư QS, kỹ sư khối lượng)
Trung bình khá