Hồ sơ cá nhân

Ảnh đại diện

Giới thiệu bản thân

Họ và tên:
Phạm Lê Hoàng
Giới tính:
Nam
Ngày sinh:
31/05/1989

Thành Tích Học Tập

Phạm Lê Hoàng
Học sử dụng phần mềm Dự toán GXD Online
Chưa xếp hạng