Hồ sơ cá nhân

Ảnh đại diện

Giới thiệu bản thân

Họ và tên:
Giới tính:
Khác
Ngày sinh:
08/09/1975

Thành Tích Học Tập

Đấu thầu, ôn thi Chứng chỉ Hành nghề đấu thầu
Chưa xếp hạng
Học sử dụng phần mềm Dự toán GXD Online
Chưa xếp hạng
Học sử dụng phần mềm Dự thầu GXD Online
Xuất sắc