Lập dự toán chi phí xây dựng tuyến cáp Viễn thông

800,000 ₫

1,000,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 0 giờ

Bài giảng: 10 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Lập dự toán chi phí xây dựng tuyến cáp Viễn thông

Khóa học thực hành trên cơ sở 1 file dự toán công trình thật, xây dựng tuyến cáp Pháp Vân - Hòa Lạc của Viettel (Viettel - IDC).

- Lập lại và học hỏi ngay từ 1 file dự toán có sẵn của công trình.

- Dựa trên các quy định hiện hành về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, phương pháp lập dự toán công trình của Nhà nước, các tập định mức dự toán hiện hành, mặt bằng giá ở thời điểm lập dự toán.

- Các bạn lập dự toán công trình tuyến cáp Viễn thông (VNPT, FPT, EVN, PVN...) có thể học, tham khảo để nắm bắt nhiều vấn đề về dự toán chi phí xây dựng, định mức, đơn giá, các quy định hiện hành về lập dự toán.

Bài 1 Một số khái niệm, quy định hiện hành về lập dự toán

  • Một số khái niệm, quy định hiện hành về lập dự toán - khóa học lập dự toán tuyến cáp Viễn thông
  • Bài trắc nghiệm số 1 khóa lập dự toán tuyến cáp viễn thông

backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 1.0 xuất bản ngày 31/07/2019