Khóa Thanh Quyết toán GXD online rất hay, tiền về ngay

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

1,000,000 ₫

2,000,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 60 giờ

Bài giảng: 55 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Khóa Thanh Quyết toán GXD online rất hay, tiền về ngay

Nội dung của khóa học (bạn hãy kích vào tab Bài học để xem - bạn được học rất nhiều, lợi vô cùng):

Khóa học giúp các nhà thầu thi công xong thanh toán được tiền về. Chủ đầu tư đỡ đau đầu vì hồ sơ như bãi rác, không quyết toán nổi vốn đầu tư, không kết thúc được dự án. Đáng giá để đầu tư.

1. Các nội dung chính:

- Quy định hiện hành về thanh quyết toán.

- Các loại hợp đồng: trọng gói, đơn giá cố định, điều chỉnh giá.

- Quy trình thanh toán khối lượng hoàn thành của: hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

- Hơn 10 bài tập thực hành. Bài tập bao quát các tình huống thực tế: thanh toán khối lượng trong phạm vi hợp đồng; thanh toán khối lượng phát sinh trong / ngoài hợp đồng

- Làm thanh toán, đặt tầm nhìn đến khi Quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B), quyết toán vốn đầu tư phải thuận lợi. Kết nối khâu nghiệm thu khối lượng hoàn thành (phù hợp bản vẽ hoàn công) với khâu thanh toán.

- Thực hành làm thanh toán với phần mềm Excel. Làm thủ công để hiểu sâu.

- Thực hành trên phần mềm Quyết toán GXD: hình dung công việc theo quy trình bài bản, cảm nhận sự sung sướng khi tự động hóa, nhanh, gọn, thú vị và được giải phóng công sức.

- Kiểm soát chi phí: kiểm soát thanh toán trong phạm vi hợp đồng. Trình tự thủ tục, hồ sơ pháp lý khi xảy ra phát sinh trong / ngoài hợp đồng.

- Nhiều nội dung khác: Chỉ số giá, đơn giá điều chỉnh...

2. Đối tượng của khóa học:

- Dành cho các bạn: muốn tìm hiểu về thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng A-B; các bạn.đượcgiao nhiệm vụ làm thanh quyết toán của Nhà thầu; các bạn được giao nhiệm vụ kiểm soát thanh toán của Chủ đầu tư.

- Các bạn mới làm tại các đơn vị: thẩm tra, phê duyệt quyết toán; kiểm toán...

- Các bạn Kỹ sư QS, các bạn học ngành xây dựng muốn trang bị cho mình một mảng kiến thức nghề mà các công ty rất quý, muốn tuyển dụng ngay khi bạn làm được

3. Giảng viên:

Ths Nguyễn Thế Anh - admin diễn đàn nổi tiếng ngành xây dựng http://giaxaydung.vn; là báo cáo viên pháp luật của Bộ Xây dựng nên am hiểu cơ chế - chính sách; là tác giả phần mềm Quyết toán GXD, có nhiều năm nghiên cứu phần mềm - thuật toán nên am hiểu sau về nghiệp vụ; tham gia giảng dạy Thanh Quyết toán nhiều năm tại Công ty CP Giá Xây Dựng; giải đáp nhiều Case Study (tình huống) và có nhiều bài viết về hợp đồng - thanh quyết toán có giá trị các bạn có thể tìm thấy trên giaxaydung.vn hoặc các Nghề xây dựng, học Thanh toán, quyết toán...

Bài mở đầu Chuẩn bị tốt nhất cho khóa học

 • Nội quy, quy tắc thi trắc nghiệm và đánh giá kết quả
 • Hướng dẫn cài và chuẩn bị phần mềm Quyết toán GXD
 • Phương pháp học: Thay đổi nhỏ để thành công lớn
 • Phương pháp học: Luyện siêu trí nhớ để học tập tốt
 • Sử dụng phần mềm SnagIt để chụp ảnh màn hình viết báo cáo thu hoạch hoặc báo lỗi
 • Sử dụng phần mềm tiện ích để chụp màn hình trình bày báo cáo thu hoạch
 • Hướng dẫn cài và chuẩn bị phần mềm Dopdf
 • Hệ thống các văn bản về thanh quyết toán vốn đầu tư
 • Một số thuật ngữ về thanh quyết toán cần nắm chắc
 • Bài trắc nghiệm mở đầu khóa Thanh quyết toán GXD

Bài 1 Quy định hiện hành về thanh quyết toán

 • Thanh quyết toán khác Dự toán như thế nào?
 • Giới thiệu biểu Phụ lục 03a, Phụ lục 04 và các chỉ tiêu
 • Giới thiệu phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài thực hành số 1 Thanh quyết toán hợp đồng trọn gói 1 giai đoạn
 • Tình huống Thanh Quyết toán (Case Study) số 1
 • Báo cáo thu hoạch số 1 khóa học Phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài trắc nghiệm số 1 Khóa Thanh Quyết toán GXD

Bài 2 Thanh Quyết toán hợp đồng trọn gói 3 giai đoạn

 • Các thông tin hợp đồng xây dựng cần quan tâm để làm thanh quyết toán
 • Nguyên tắc và Quy trình thanh toán đối với Hợp đồng trọn gói
 • Thực hành tạo số liệu biểu giá hợp đồng phục vụ thanh toán các giai đoạn
 • Cách trình bày diễn giải khối lượng trong phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài thực hành số 2 Thanh quyết toán hợp đồng trọn gói 3 giai đoạn
 • Báo cáo thu hoạch số 2 khóa học Thanh Quyết toán GXD
 • Bài trắc nghiệm số 2 Khóa Thanh Quyết toán GXD

Bài 3 Thanh Quyết toán hợp đồng theo đơn giá cố định

 • Nguyên tắc và Quy trình thanh toán đối với Hợp đồng theo đơn giá cố định
 • Bài thực hành số 3 Thanh quyết toán hợp đồng theo đơn giá cố định 3 giai đoạn
 • Bài thu hoạch số 3 khóa học phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài trắc nghiệm số 3 Khóa Thanh Quyết toán GXD

Bài 4 Thanh Quyết toán hợp đồng theo đơn giá cố định (tiếp)

 • Tình huống: Điều chỉnh giá hợp đồng do giá cát tăng bất khả kháng
 • Bài thực hành số 4 Thanh Quyết toán hợp đồng theo đơn giá cố định (tiếp)
 • Bài thu hoạch số 4 khóa học phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài trắc nghiệm số 4 Khóa Thanh Quyết toán GXD

Bài 5 Thanh Quyết toán hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

 • Nguyên tắc và Quy trình thanh toán đối với Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh
 • Bài thực hành số 5 Phục hồi số liệu biểu giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh
 • Bài thu hoạch số 5 khóa học phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài trắc nghiệm số 5 Khóa Thanh Quyết toán GXD

Bài 6 Thanh Quyết toán hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh (tiếp)

 • Bài thực hành số 6 – thanh quyết toán hợp đồng bằng cách điều chỉnh vật liệu, nhân công, máy
 • In hồ sơ thanh quyết toán với phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài thu hoạch số 6 khóa học phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài trắc nghiệm số 6 Khóa Thanh Quyết toán GXD

Bài 7 Thanh Quyết toán hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh (tiếp)

 • Thanh Quyết toán HĐ theo đơn giá điều chỉnh. Bù VL, NC, M bằng hệ số
 • Bài thực hành số 7 thanh quyết toán hợp đồng sử dụng chỉ số giá để điều chỉnh giá
 • Bài thu hoạch số 7 khóa học phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài trắc nghiệm số 7 Khóa Thanh Quyết toán GXD

Bài 8 Thanh Quyết toán hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh (tiếp)

 • Bài thực hành số 8 Thanh toán phát sinh trong ngoài hợp đồng và thanh toán điều chỉnh
 • Thực hành chạy thanh toán hơn 1000 đầu việc với 8 giai đoạn thanh toán
 • Báo cáo thu hoạch số 8 khóa học phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài trắc nghiệm số 8 Khóa Thanh Quyết toán GXD

Bài 9 Luyện tập, ôn luyện kiến thức

 • Bài thực hành số 9 khóa Thanh Quyết toán GXD
 • Báo cáo thu hoạch số 9 khóa học phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài trắc nghiệm số 9 Khóa Thanh Quyết toán GXD

Bài 10 Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức khóa học

 • Hoàn thiện 1 hồ sơ thanh quyết toán công trình hoàn chỉnh
 • Quyết toán hợp đồng - hồ sơ quyết toán hợp đồng
 • Báo cáo thu hoạch số 10 khóa học phần mềm Quyết toán GXD
 • Bài trắc nghiệm số 10 Khóa Thanh Quyết toán GXD
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Phiên bản 3.0 ngày 01/01/2019

Bổ sung thêm nhiều video hướng dẫn thực hành các bài tập, một số Tip & Trick (Mẹo & Thủ thuật).

Phiên bản 2.1 ngày 06/10/2017

Bổ sung thêm các bài báo cáo thu hoạch với các yêu cầu viết thu hoạch để nâng cao năng lực và rèn luyện ký luật làm việc.

Phiên bản 2.0 ngày 27/08/2017

- Cập nhật thêm 3 video về quy trình thanh toán khối lượng hoàn thành với 3 loại hợp đồng: trọn gói, đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh.

- Bổ sung thêm video tình huống (Case Study) về điều chỉnh giá hợp đồng do giá cát tăng đột biến, với nhiều lập luận, dẫn chiếu quy định của pháp luật và phương pháp luận rất hay.

Phiên bản 1.1 công bố ngày 19/07/2017

- Nâng cấp toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm cho 10 bài học. Bổ sung lên đến khoảng 150 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm là 1 vấn đề học viên cần nắm bắt.

- Bổ sung thêm 1 số video về giới thiệu phần mềm Quyết toán GXD và khóa học Quyết toán GXD

- Bổ sung và nâng cấp thêm bài tập cho bài 9.

- Bổ sung thêm 1 số tài liệu, hình ảnh và nội dung bài học: Nguyên tắc và Quy trình thanh quyết toán đối với hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Phiên bản 1.0 công bố ngày 06/06/2017

- Trên nền tảng chương trình đào tạo truyền thống (offline) của GXD. Nội dung các khóa đào tạo tại GXD đã được triển khai từ lâu. Không ngừng được hoàn thiện, cập nhật.

- Bộ câu hỏi trắc nghiệm được biên soạn công phu, được nghiên cứu biên tập không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ đào tạo.

- Nội dung chủ yếu tập trung cho người học làm được thanh toán khối lượng hoàn thành. Kiến thức cơ bản về sử dụng hợp đồng xây dựng. Đặt tầm nhìn cho khâu sau: Quyết toán hợp đồng, Quyết toán vốn đầu tư. Do nội dung rất nhiều và công phu không thể đưa hết vào chương trình cơ bản được. Các giảng viên cũng chuẩn bị cho 1 khóa học nâng cao tiếp sau. Trong đó tập trung vào giải quyết các bài toán chuyên sâu, các bài toán về quyết toán, hoàn thành công trình, kết thúc xây dựng để vận hành dự án.