Khóa học Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án

2,000,000 ₫

3,000,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 0 giờ

Bài giảng: 64 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Bạn kích vào mục Bài học để xem chi tiết nội dung cực hay của khóa học

Khóa học Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án xây dựng. Bạn sẽ học sử dụng phần mềm Microsoft Excel để:

- Xác định tổng mức đầu tư xây dựng của dự án

- Tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dự án

- Phân tích hiệu quả kinh tế, tài chính dự án đầu tư

- Bạn cũng học nhiều về tư duy đầu tư, các kỹ năng, nghiệp vụ sử dụng phần mềm, máy tính trong công việc

- Khóa học cấp chứng nhận tự động và lưu vào hồ sơ (profile) của bạn khi bạn hoàn thành bài thi sát hạch cuối khóa.

Để nền kinh tế phát triển thì phải liên tục có dự án đầu tư. Bạn thử nghĩ mà xem: hầu như đầu tư là gắn liền với xây dựng, chỉ có vài hoạt động đầu tư là phi xây dựng thôi (ví dụ: đầu tư chứng khoán, đầu tư mua sách vở cho trẻ em vùng cao...). Có dự án xây dựng là cần tính toán, phân tích hiệu quả dự án. Do đó nghề nghiệp này luôn hót và nhiều việc làm trong thực tế.

Ở khóa học này bạn được dạy các kiến thức chuyên môn, thực tiễn cho 1 nghề nghiệp hiện rất đắt giá trong thực tế. Giảng viên là người nhiều năm kinh nghiệm lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng. Rất nhiệt tình, nhiệt huyết chia sẻ.

Nội dung các chuyên đề (còn tiếp tục sửa đổi để hoàn thiện hơn):

 • Chuyên đề 1: Giới thiệu, làm quen, chuẩn bị
 • Chuyên đề 2: Tổng mức đầu tư yếu tố quan trọng nhất để phân tích hiệu quả dự án
 • Chuyên đề 3: Khái niệm, công thức, cách sử dụng các chỉ tiêu tĩnh, cách tính trên Excel
 • Chuyên đề 4: Khái niệm, công thức, cách sử dụng các chỉ tiêu động, cách tính trên Excel
 • Chuyên đề 5: Biểu đồ dòng tiền, xây dựng dòng tiền hiệu số thu chi
 • Chuyên đề 6: Phân tích an toàn, độ nhạy và phân tích kinh tế - xã hội
 • Chuyền đề 7: Thẩm định và phê duyệt dự án
 • Chuyên đề 8: Dự án sản xuất gạch chịu nhiệt, nước đá và mì gói
 • Chuyên đề 9: Dự án đầu tư Khu Công nghiệp, Nhà máy nước, hạ tầng BOT
 • Chuyên đề 10: Dự án đường cao tốc, đầu tư quyền khai thác hạ tầng
 • Chuyên đề 11: Chợ đầu mối nông sản, lắp ráp GXDbus và đầu tư mua nhà trả góp
 • Chuyên đề 12: Củng cố qua các file phân tích dự án lớn
 • Chuyên đề 13. Thi sát hạch hoàn thành khóa học

Cùng với khóa học, các giảng viên và Kỹ sư GXD cũng nghiên cứu phát triển phần mềm Lập dự án GXD chạy trên nền Excel. Với các kiến thức và bề dày nghiên cứu này sẽ giúp chia sẻ cho học viên thêm nhiều vấn đề học thuật cũng như thực tế rất hay và hữu ích.

Chuyên đề 1: Giới thiệu, làm quen, chuẩn bị và tổng quan về hoạt động xây dựng

 • Đặt mục tiêu, hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của khóa học
 • Phương pháp học: Thay đổi nhỏ để thành công lớn
 • Phương pháp học: Luyện siêu trí nhớ để học tập tốt
 • Phương pháp học: Để học online hiệu quả trên gxd.edu.vn
 • Hướng dẫn học, các nguyên tắc và quy chế khóa học
 • Sử dụng phần mềm SnagIt để chụp ảnh màn hình viết báo cáo thu hoạch hoặc báo lỗi
 • Sử dụng phần mềm tiện ích để chụp màn hình trình bày báo cáo thu hoạch
 • Hệ thống văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng
 • Tổng quan về hoạt động xây dựng
 • Bài thu hoạch số 1 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án
 • Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề 1

Chuyên đề 2: Tổng mức đầu tư yếu tố quan trọng nhất để phân tích hiệu quả dự án

 • Khái niệm, vai trò, ý nghĩa, mục tiêu, nội dung của Tổng mức đầu tư
 • Phương pháp xác định Tổng mức đầu tư dự án
 • Bài tập xác định Tổng mức đầu tư từ file Excel dự án tương tự
 • Xác định TMĐT Báo cáo Kinh tế kỹ thuật trường học (dùng Suất vốn đầu tư, chỉ số giá)
 • Đọc hiểu, dịch tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả dự án bài 1
 • Bài thu hoạch số 2 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án
 • Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề 2

Chuyên đề 3: Khái niệm, công thức, cách sử dụng các chỉ tiêu tĩnh, cách tính trên Excel

 • Khái niệm về hiệu quả dự án đầu tư
 • Phương pháp xác định Hiệu quả đầu tư dự án
 • Các chỉ tiêu tĩnh Th, ROI, Tđ để phân tích hiệu quả dự án
 • Giới thiệu phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng
 • Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề 3

Chuyên đề 4: Khái niệm, công thức, cách sử dụng các chỉ tiêu động, cách tính trên Excel

 • Đánh giá hiệu quả tài chính của dự án (các chỉ tiêu đánh giá)
 • Sử dụng Excel tính toán các chỉ tiêu động NPV, IRR, Tth...
 • Đọc hiểu, dịch tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả dự án bài 2
 • Bài thu hoạch số 4 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án
 • Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề 4

Chuyên đề 5: Biểu đồ dòng tiền, xây dựng dòng tiền hiệu số thu chi

 • Khái niệm, vai trò của biểu đồ dòng tiền (cash flow)
 • Sử dụng Excel vẽ biểu đồ dòng tiền, hiểu thêm về biểu đồ dòng tiền
 • Kế hoạch hoạt động, dòng tiền hiệu số thu chi (dòng ngân lưu) biểu diễn trên biểu đồ dòng tiền
 • Bài thu hoạch số 5 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án
 • Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề 5

Chuyên đề 6: Phân tích an toàn, độ nhạy và phân tích kinh tế - xã hội

 • Phân tích rủi ro của dự án bằng phương pháp định lượng
 • Bài thực hành sử dụng table 1 chiều trong Excel phân tích độ nhạy
 • Bài thực hành sử dụng table 2 chiều trong Excel phân tích độ nhạy
 • Đọc hiểu, dịch tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả dự án bài 3
 • Bài thu hoạch số 6 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án
 • Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề 6

Chuyên đề 7: Thẩm định và phê duyệt dự án

 • Thẩm định và phê duyệt dự án
 • Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề 7

Chuyên đề 8: Dự án sản xuất gạch chịu nhiệt, nước đá và mì gói

 • Thuyết minh dự án đầu tư, sự cần thiết phải đầu tư, thuyết phục người Quyết định đầu tư
 • Bài thực hành: File Excel dự án Sản xuất Gạch chịu nhiệt
 • Bài thực hành: File Excel dự án sản xuất nước đá và mì gói
 • Bài thu hoạch số 7 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án

Chuyên đề 9: Dự án đầu tư Khu Công nghiệp, Nhà máy nước, hạ tầng BOT

 • Bài thực hành: File Excel Dự án đầu tư Khu công nghiệp
 • Bài thực hành: File Excel Dự án đầu tư Nhà máy nước ngầm
 • Bài thực hành: File Excel Dự án đầu tư Hạ tầng BOT

Chuyên đề 10: Dự án đường cao tốc, đầu tư quyền khai thác hạ tầng

 • Tính toán phân tích: Dự án đường cao tốc, đầu tư quyền khai thác hạ tầng
 • Bài thực hành: File Excel đầu tư quyền khai thác hạ tầng
 • Đọc hiểu, dịch tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả dự án bài 4
 • Bài thu hoạch số 8 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án

Chuyên đề 11: Chợ đầu mối nông sản, lắp ráp GXDbus và đầu tư mua nhà trả góp

 • Phân tích hiệu quả dự án: Chợ đầu mối nông sản, lắp ráp minibus và đầu tư mua nhà trả góp
 • Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy lắp ráp GXDBus
 • Dự án đầu tư mua nhà trả góp
 • Bài thu hoạch số 9 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án

Chuyên đề 12: Củng cố qua các file phân tích dự án lớn

 • Phân tích file dự án cáp treo lên Tây Thiên (năng lực làm dự án lớn và quy mô)
 • Phân tích file dự án nhà máy sửa chữa tàu sử dụng hạt Nix (năng lực làm dự án lớn và quy mô)
 • Đọc hiểu, dịch tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả dự án bài 5
 • Bài thu hoạch số 10 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án
 • Sát hạch các nội dung về Hiệu quả dự án

Chuyên đề 13. Thi sát hạch hoàn thành khóa học

 • Bài thi sát hạch kiến thức Excel phân tích hiệu quả dự án
 • Sát hạch các thuật ngữ tiếng Anh phân tích hiệu quả dự án
 • Bài thi sát hạch kiến thức Chuyên môn phân tích hiệu quả dự án
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png
Đỗ Chí Hiếu
Thu Hương

Version 1.0 Khóa học Lập tổng mức đầu tư và phân tích hiệu quả dự án

- Khởi tạo khóa học vào tháng 9/2017

- Ngày 01/10/2017 dựng khung khóa học

- Ngày 09/10/2017 đưa các chuyên đề theo đề cương khóa học offline tại GXD JSC

Việc xây dựng nội dung, chương trình khóa học là 1 quá trình dài, lao động miệt mài và công phu.