Khóa học Lập hồ sơ chất lượng sử dụng QLCL GXD online

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

1,000,000 ₫

1,700,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 60 giờ

Bài giảng: 68 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Lập hồ sơ chất lượng sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

- Bạn được trang bị các kiến thức, kỹ năng, tư duy mới về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

- Bạn được trang bị thêm nhiều kiến thức về các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến giám sát, thi công, nghiệm thu - quản lý chất lượng thi công xây dựng

- Bạn được trang bị các tư duy về Quản lý xây dựng

- Ứng dụng phần mềm QLCL GXD vào công việc:

+ Nâng cao chất lượng hồ sơ, chất lượng công việc của bản thân cũng như tổ chức;

+ Rút ngắn, tiết kiệm thời gian làm việc. Đẩy nhanh tiến độ.

+ Nâng cao hiệu suất công việc (trước vài người làm 1 bộ hồ sơ công trình không xong, giờ 1 người cùng lúc có thể đảm nhiệm vài công trình)

- Hình dung được rõ nét về quy trình và kết quả cần thiết của 1 bộ hồ sơ hoàn thành công trình (hồ sơ hoàn công công trình)

Các sếp lo lắng về nhân viên không làm được, không có thời gian huấn luyện nhân viên, hồ sơ be bét... giờ đã có khóa học của GXD giúp sức, kinh phí đầu tư khóa học và phần mềm rất ít.

Nội dung chi tiết khóa học: Bạn hãy kích vào tab Bài học để xem chi tiết nhé!

Chúc bạn có 1 khóa học đầy bổ ích và lý thú.

Bài 1 Mở đầu, khái niệm, làm quen

 • Quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng
 • Cài phần mềm Quản lý chất lượng GXD và cấu hình Win
 • Tổng quan ứng dụng phần mềm QLCL GXD trong quản lý chất lượng công trình
 • Trình tự Quản lý chất lượng công trình, liên hệ phần mềm QLCL GXD
 • Bắt tay vào tạo bộ biên bản nghiệm thu với phần mềm QLCL GXD
 • Bài thực hành sô 1 Lập Hồ sơ chất lượng GXD
 • Nội quy, quy tắc thi trắc nghiệm và đánh giá kết quả
 • Bài trắc nghiệm số 1 Khóa lập Hồ sơ chất lượng GXD

Bài 2 Chỉnh sửa biểu mẫu, in thử các biên bản

 • Tùy biến biên bản lấy mẫu thí nghiệm bê tông
 • Cơ sở pháp lý về nội dung của biên bản nghiệm thu
 • Một số thao tác đơn giản, cơ bản trong phần mềm QLCL GXD
 • Thêm bớt thành phần ký biên bản nghiệm thu
 • Bài thực hành số 2 Làm quen chỉnh sửa mẫu, in ấn biên bản nghiệm thu
 • Bài trắc nghiệm số 2 Khóa lập Hồ sơ chất lượng GXD

Bài 3 Tạo bộ biên bản nghiệm thu vật liệu

 • Quy trình nghiệm thu vật liệu, quản lý chất lượng vật liệu
 • Quy định hiện hành về lấy mẫu thí nghiệm vật liệu
 • Sử dụng QLCL GXD để tạo bộ biên bản nghiệm thu vật liệu
 • Tùy biến nội dung trong biên bản nghiệm thu trên phần mềm QLCL GXD
 • Bài thực hành số 3 Sử dụng QLCL GXD để tạo bộ biên bản nghiệm thu vật liệu
 • Bài trắc nghiệm số 3 Khóa lập Hồ sơ chất lượng GXD

Bài 4 Làm việc với dữ liệu nghiệm thu vật liệu

 • Kiểm tra và theo dõi đổ bê tông
 • Chỉnh sửa, thêm bớt dữ liệu nghiệm thu vật liệu (từng vật liệu)
 • Bài thực hành số 4.1 Chỉnh sửa, thêm bớt dữ liệu nghiệm thu vật liệu
 • Bài thực hành số 4.2 Thu thập, lưu trữ dữ liệu lấy mẫu vật liệu chuẩn
 • Bài trắc nghiệm số 4 Khóa lập Hồ sơ chất lượng GXD

Bài 5 Tùy chỉnh nội dung mẫu biên bản nghiệm thu

 • Ký hiệu đánh mã biên bản nghiệm thu, thay đổi thành phần ký
 • Video bổ trợ: Tìm hiểu về Name (tên ô, vùng)
 • Thực hành chỉnh sửa mẫu biên bản nghiệm thu
 • Bài tập 5.1 Chèn dòng, ô tùy chỉnh trình bày mẫu biên bản nghiệm thu
 • Bài tập 5.2 Sửa thành phần ký và đánh mã biên bản nghiệm thu
 • Bài tập 5.3 Thực hành tạo mẫu biên bản đẹp và chuyên nghiệp
 • Bài trắc nghiệm số 5 Khóa lập hồ sơ chất lượng GXD

Bài 6 Làm việc với dữ liệu nghiệm thu công việc

 • Thêm dữ liệu cho từng công việc nghiệm thu
 • Thêm dữ liệu cho nhiều công việc cùng lúc
 • Quy định về nội dung của biên bản nghiệm thu chất lượng
 • Bài thực hành số 6 Chỉnh sửa, thêm bớt dữ liệu công việc
 • Bài trắc nghiệm số 6 Khóa lập Hồ sơ chất lượng GXD

Bài 7 Tạo bộ biên bản nghiệm thu công việc

 • Quy trình nghiệm thu công việc, quản lý chất lượng công việc
 • Sử dụng QLCL GXD để lập bộ biên bản nghiệm thu công việc
 • Tạo và quản lý biên bản kiểm tra công việc trước khi nghiệm thu
 • Nghiệm thu nhiều công việc trong cùng 1 biên bản
 • Bài thực hành 7.1 Chỉnh sửa mẫu biên bản nghiệm thu
 • Bài thực hành 7.2 Chỉnh sửa mẫu biên bản nghiệm thu (LanMak)
 • Bài trắc nghiệm số 7 Khóa lập Hồ sơ chất lượng GXD

Bài 8 Nhật ký thi công, Quản lý tài liệu, công văn đến và đi

 • Lập nhật ký thi công, in và lưu trữ dữ liệu nhật ký
 • Trình bày ảnh làm căn cứ nghiệm thu bằng PowerPoint
 • Quản lý tài liệu trong phần mềm QLCL GXD
 • Bài thực hành số 8 Quản lý tài liệu trong phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm số 8 Khóa lập Hồ sơ chất lượng GXD

Bài 9 Bóc tách khối lượng nghiệm thu

 • Tính toán và quản lý khối lượng nghiệm thu
 • Nhập số liệu đo bóc tính toán và diễn giải khối lượng cơ điện MEP
 • Khối lượng công việc trong biên bản nghiệm thu
 • Bài thực hành số 9 Xác định, bóc tách khối lượng nghiệm thu
 • Bài trắc nghiệm số 9 Khóa lập Hồ sơ chất lượng GXD

Bài 10 Tổng kết, hệ thống hóa kiến thức

 • Xuất danh mục hồ sơ nghiệm thu
 • Xuất file hồ sơ chất lượng sang Pdf và sang Word
 • Nhập ngày giờ, thời gian trong biên bản nghiệm thu
 • In hồ sơ chất lượng trong phần mềm QLCL GXD
 • Bài thực hành số 10 Sử dụng QLCL GXD để lập bộ biên bản nghiệm thu công việc
 • Bài trắc nghiệm số 10 Khóa lập Hồ sơ chất lượng GXD
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Khóa học Version 2.0 ngày 06/04/2019 biên tập nâng cấp nội dung, bổ sung thêm nhiều video bài giảng và tài liệu mới

Khóa học Version 1.1 ngày 31/05/2019 bổ sung thêm nhiều video bài giảng hướng dẫn phần mềm QLCL GXD 9.0

Khóa học Version 1.0 ra xuất bản ngày 06/06/2017.