Khóa học Định giá xây dựng Kỹ sư định giá online

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

1,500,000

Đăng nhập

Thời lượng: 100 giờ

Bài giảng: 70 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Khóa học Định giá xây dựng Kỹ sư định giá online

I. NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Khóa học sẽ cung cấp cho các học viên các kiến thức (không giới hạn việc mở rộng) về:
- Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Đo bóc khối lượng công trình;
- Xác định định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình;
- Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình;
- Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
- Xác định giá dự thầu, giá gói thầu, giá hợp đồng;
- Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;
- Các công tác khác có liên quan đến chi phí đầu tư xây dựng công trình.

II. ĐỐI TƯỢNG CỦA KHÓA HỌC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

- Khóa học chỉ dành cho người đi làm, cần học để làm thực sự, coi trọng chuyên môn.

- Khóa học chỉ dành cho những người xác định đầu tư nghiêm túc cho sự nghiệp.

- Khóa học chỉ dành cho những người có tinh thần học tập thật cao, quyết tâm và sẵn sàng "vật vã" với các nội dung khóa học từ chuyên đề đầu tiên đến chuyên đề cuối cùng. Làm tất cả các bài học, bài luận được giao.

III. VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA KHÓA HỌC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Dù bạn đã có chứng chỉ Kỹ sư định giá, đã tham gia và có kinh nghiệm nhất định trong công việc định giá. Nhưng việc hệ thống hóa lại kiến thức, nâng cấp - cập nhật kiến thức thường xuyên là rất cần thiết với người làm công việc lập và quản lý chi phí.

Các khóa học Offline tại GXD JSC vẫn tổ chức đều đặn. Với lượng học viên ít, kinh phí hạn chế khó có thể tổ chức các khóa học hoành tráng và quy mô được. Khóa học Định giá xây dựng, kỹ sư đinh giá Online ra đời mục tiêu là để bổ sung kiến thức và nội dung cho Khóa học Định giá xây dựng Kỹ sư định giá Offline. Nếu có điều kiện về (thời gian, đi lại, chỗ ở...) thì bạn nên học đồng thời cả 2.

Với Khóa học Định giá xây dựng, kỹ sư đinh giá Online GXD có thể chia sẻ với các bạn thật nhiều nội dung kiến thức, thậm chí là không giới hạn nữa. Nhiều tâm nguyện chia sẻ, đào tạo để các học viên GXD học được thật tốt, thật sâu về kiến thức chuyên môn, tham gia vào các dự án đầu tư xây dựng, góp phần xây dựng đất nước thật đẳng cấp.

IV. GIẢNG VIÊN

Ths Nguyễn Thế Anh, admin diễn đàn www.giaxaydung.vn - diễn đàn hàng đầu Việt Nam về định giá xây dựng với độ nhiệt tình số 1, sự sáng tạo trong giảng dạy và chia sẻ với các học viên + đồng nghiệp...

Chuyên đề 1 Tổng quan về định giá xây dựng

 • Các đặc điểm của sản xuất và sản phẩm xây dựng
 • Nội quy, quy tắc thi trắc nghiệm và đánh giá kết quả
 • Triết học và Kinh tế học liên hệ định giá xây dựng
 • The Six Professionals in the Construction Value Chain
 • Tình huống Định giá xây dựng Chuyên đề 1
 • Bài thi sát hạch số 1 Khóa định giá xây dựng

Chuyên đề 2 Quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành

 • Hệ thống văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng
 • Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
 • Điều kiện năng lực tham gia hoạt động xây dựng
 • Tình huống Định giá xây dựng Chuyên đề 2
 • Bài thi sát hạch số 2 Khóa định giá xây dựng

Chuyên đề 3 Tổng mức đầu tư và hiệu quả dự án đầu tư xây dựng

 • Phương pháp xác định Tổng mức đầu tư dự án
 • Phương pháp xác định Hiệu quả đầu tư dự án
 • Giới thiệu phương pháp xác định suất vốn đầu tư
 • Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng
 • Giới thiệu phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng
 • Sát hạch các nội dung về Hiệu quả dự án
 • Tình huống Định giá xây dựng Chuyên đề 3
 • Bài thi sát hạch số 3 Khóa định giá xây dựng

Chuyên đề 4 Định mức, đơn giá xây dựng công trình

 • Phương pháp lập định mức xây dựng công trình
 • Phương pháp xác định đơn giá xây dựng công trình
 • Phương pháp xác định giá ca máy, giá thuê máy, thiết bị thi công công trình
 • Phương pháp xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình
 • Tình huống Định giá xây dựng Chuyên đề 4
 • Bài thi sát hạch số 4 Khóa định giá xây dựng

Chuyên đề 5 Đo bóc khối lượng và Kiểm soát chi phí

 • Phương pháp đo bóc khối lượng
 • Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình
 • Tình huống Định giá xây dựng Chuyên đề 5
 • Bài thi sát hạch số 5 Khóa định giá xây dựng

Chuyên đề 6 Dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu

 • Khái niệm, nội dung, vai trò của dự toán xây dựng công trình
 • Khái niệm, nội dung, vai trò dự toán gói thầu xây dựng
 • Phương pháp xác định dự toán chi phí xây dựng
 • Phê duyệt dự toán xây dựng công trình
 • Thẩm định, thẩm tra dự toán xây dựng công trình
 • Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
 • Tình huống Định giá xây dựng Chuyên đề 6
 • Bài thi sát hạch số 6 Khóa định giá xây dựng

Chuyển đề 7 Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

 • Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 • Tùy biến mẫu tính chi phí "đuôi" trong đơn giá dự thầu
 • Tính giá dự thầu cho hợp đồng trọn gói
 • Tình huống Định giá xây dựng Chuyên đề 7
 • Bài thi sát hạch số 7 Khóa định giá xây dựng

Chuyên đề 8 Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng

 • Những vấn đề chung về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
 • Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng
 • Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng
 • Tạo danh mục nghiệm thu công việc và nghiệm thu vật liệu từ biểu giá hợp đồng
 • Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng
 • Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng
 • Các nội dung khác của hợp đồng
 • Tạm ngừng, chấm dứt, thưởng phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng
 • Khiếu nại và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng
 • Các thông tin hợp đồng xây dựng cần quan tâm để làm thanh quyết toán
 • Tình huống Định giá xây dựng Chuyên đề 8
 • Bài thi sát hạch số 8 Khóa định giá xây dựng

Chuyên đề 9 Thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng

 • Trình tự, thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành
 • Quy trình làm thanh toán khối lượng hoàn thành
 • Cập nhật tiến độ & hệ thống quản lý “giá trị đạt được” (Earned Value)
 • Quyết toán hợp đồng, quyết toán A-B
 • Tình huống Định giá xây dựng Chuyên đề 9
 • Bài thi sát hạch số 9 Khóa định giá xây dựng

Chuyên đề 10 Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

 • Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư
 • Quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng
 • Đánh giá hiệu quả tài chính của dự án (các chỉ tiêu đánh giá)
 • Phân tích rủi ro của dự án bằng phương pháp định lượng
 • Xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng
 • Tình huống Định giá xây dựng Chuyên đề 10
 • Bài thi sát hạch số 10 Khóa định giá xây dựng
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Khóa học Định giá xây dựng Kỹ sư định giá được xây dựng theo lộ trình:

♣ Roadmap Version 4.0. Tiếp tục nâng cấp nội dung và chất lượng

♣ Roadmap Version 3.0: Nâng cấp thêm nội dung thành 1 khoá học chất lượng cao

Nghiên cứu về tính cần thiết chia ra thành các khoá học dành cho Hạng 1, hạng 2 và hạng 3

♣ Roadmap Version 2.0: Bổ sung thêm các video bài giảng và 1 số tài liệu

♣ Version 1.0 phát hành thử nghiệm 26/07/2017, chính thức 1/8/2017

Nội dung chỉ gồm tài liệu tự đọc và bài thi trắc nghiệm:

- Tài liệu, giáo trình định giá xây dựng theo chương trình GXD JSC đã triển khai đào tạo hiệu quả nhiều năm qua được anh/em học viên đánh giá cao và luôn được cập nhật theo các quy định hiện hành

- Các câu trắc nghiệm bám chương trình thi sát hạch định giá của Bộ Xây dựng.

- Các câu trắc nghiệm cũng bám theo nội dung chương trình đào tạo định giá của GXD JSC đã triển khai hiệu quả thực tế nhiều năm qua.