Khóa học Autodesk Revit Architecture và Tiếng Anh chuyên ngành

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

1,500,000 ₫

2,500,000 ₫

Đăng nhập
» Thời lượng : 0 giờ
» Bài giảng : 93 bài
» Đính kèm : 0 tài liệu
» Trắc nghiệm : 120 câu hỏi
» Thi trắc nghiệm : 0 bài
» Xem trước : 0 bài học
» Ngôn ngữ : Tiếng Việt
» Trình độ : Mọi cấp độ
» Chứng chỉ : Cấp chứng chỉ
» Ghi danh : 12 đã theo học

The Complete Beginner’s Guide to Autodesk Revit Architecture

Khóa học Autodesk Revit Architecture và Tiếng Anh chuyên ngành cho người mới bắt đầu. Ở khóa học này bạn học 4 nội dung:

1- Các tính năng, cách sử dụng Phần mềm Autodesk Revit Architecture

2- Các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành phần mềm Autodesk Revit Architecture

3- Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng, dự án và BIM (Building Information Modeling)

4- Trao đổi và chia sẻ nhau về ý tưởng, tư duy, định hướng, cơ hội khởi nghiệp, outsourcing với nước ngoài...

Bạn sẽ học từ các yếu tố cơ bản, nắm các thuật ngữ, đọc được tiếng Anh. Xây nền tảng để đọc tài liệu, sách nước ngoài, tiến đến làm việc được trong các dự án có yếu tố nước ngoài. Bạn xem giới thiệu song ngữ dưới đây để nắm bắt về nội dung khóa học, nhưng cũng nắm được rất nhiều từ và cách dịch rồi.

Module 1: Introduction - Giới thiệu

The first Module in this Course gives an introduction & overview to this Beginners' Guide to Revit Architecture. We look at the Course Content as well as taking a quick look at the software

Trong Mo đun đầu tiên này của Khóa học sẽ giới thiệu tổng quan và chỉ dẫn cho người mới bắt đầu về Revit Architecture. Chúng ta sẽ nắm nhanh về nội dung khóa học và sơ bộ về phần mềm

Module 2: Interface & Navigation - Giao diện và điều hướng

In this Module we introduce you to the Launch Screen of Autodesk Revit. We explain the main elements of the Interface and show you how to find your way around

Trong phần này, chúng tôi giới thiệu với bạn Màn hình khởi động của Autodesk Revit. Chúng tôi giải thích cho bạn rõ các phần tử của giao diện và chỉ cho bạn 1 số vấn đề

Module 3: Key Concepts - Các khái niệm cơ bản

There are a small number of Key Concepts that are central to understanding & using Revit. In this Module we take a look at each of these Concepts in turn

Có một số khái niệm cơ bản mà bạn cần phải tập trung để hiểu và sử dụng Revit. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các khái niệm đó.

Module 4: 3D Model Elements - Các phần tử của mô hình 3D

At the heart of BIM is the 3D model. In this module we look at all the primary 3D elements in turn. We look in depth at how we create elements such as Walls, Doors, Stairs, Roofs, etc. We also look at how we can bring external Components into our project.

Trái tìm của BIM là mô hình 3D. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về tất cả các phần tử 3D chính. Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu làm thế nào có thể tạo ra các phần tử (cấu kiện) như Tường, Cửa, Cầu thang, Mái .v.v. Chúng ta cũng tìm hiểu cách đưa các phần từ bên ngoài vào trong dự án của mình.

Module 5: Editing & Modifying Elements - Biên tập và Hiệu chỉnh các phần tử

Once you have created Elements in Revit, you'll need to be able to Edit & Modify them. This Module focuses on the tools required in order to do so

Mỗi khi bạn tạo các Cấu kiện (phần tử) trong Revit, bạn sẽ có nhu cầu Biên tập và Hiệu chỉnh chúng. Phần này sẽ tập trung vào các công cụ cần thiết đáp ứng các nhu cầu đó.

Module 6: Creating Views

Once you have created your Model, you'll want to get the maximum value from it. This Module shows you how to create various Views of your Project, such as Elevations, Sections, Perspectives, etc

Module 7: Graphics & Visibility Settings - Thiết lập Đồ họa và Khả năng hiển thị

Autodesk Revit has a variety of tools and options to let you customise each View, with regards how it looks & what it shows. This Module will explain these techniques in detail

Autodesk Revit có các công cụ và lựa chọn khác nhau cho phép bạn tùy biến mõi Khung nhìn, với mối quan tâm 

Module 8: Annotation & Detailing

module_08 Revit has the ability to add 2D annotations and details to your 3D Model. In this Module we look at the tools available to do so

Module 9: And Finally!

module_09 The Final Module in the Series! Here we take a look at some practical aspects of Revit Architecture such as how to tackle "Existing & Proposed" schemes, setting up your Sheets for printing, etc

Module 1: Introduction - Giới thiệu

 • Unit 1: Revit Architecture: Welcome to the Course! Chào mừng bạn đến với khóa học!
 • Unit 2: What is Revit Architecture? Revit Architecture là gì?
 • Revit Architechture test Modul 1

Module 2: Interface & Navigation

 • Unit 1: Revit Architecture: The Launch Screen - Màn hình khởi động của Autodesk Revit Architecture
 • Unit 2: Revit Architecture: The Ribbon Menu - Menu dải Ruy băng của Revit Architecture
 • Unit 3: Revit Architecture: The Properties Palette Bảng các thuộc tính
 • Unit 4: Revit Architecture: The Project Browser
 • Unit 5: Revit Architecture: The Drawing Area
 • Unit 6: Revit Architecture: 2D Navigation
 • Unit 7: Revit Architecture: 3D Navigation
 • Revit Architechture test Modul 2

Module 3: Key Concepts

 • Unit 1: Revit Architecture: All about Parameters
 • Unit 2: Revit Architecture: Instance and Type Parameters
 • Unit 3: Revit Architecture: Model vs Detail Elements
 • Unit 4: Revit Architecture: Levels
 • Unit 5: Revit Architecture: Views and how they relate to Levels
 • Unit 6: Revit Architecture: Reference Planes
 • Unit 7: Revit Architecture: Drawing Aids
 • Unit 8: Revit Architecture: Structural Grids
 • Unit 9: Revit Architecture: Projects, Templates and Families
 • Revit Architechture test Modul 3

Module 4: 3D Model Elements

 • Unit 1: Revit Architecture: Walls
 • Unit 2: Revit Architecture: Wall Openings
 • Unit 3: Revit Architecture: Doors and Windows
 • Unit 4: Revit Architecture: Curtain Walls
 • Unit 5: Revit Architecture: Floors
 • Unit 6: Revit Architecture: Creating Sloped Floors
 • Unit 7: Revit Architecture: Shaft Openings
 • Unit 8: Revit Architecture: Ceilings
 • Unit 9: Revit Architecture: Adding Fixtures to Ceilings
 • Unit 10: Revit Architecture: Roof by Footprint
 • Unit 11: Revit Architecture: Roof by Extrusion
 • Unit 12: Revit Architecture: Stair by Component
 • Unit 13: Revit Architecture: Stair by Sketch
 • Unit 14: Revit Architecture: Railings
 • Unit 15: Revit Architecture: Ramps
 • Unit 16: Revit Architecture: Columns
 • Unit 17: Revit Architecture: Model Lines and Model Text
 • Revit Architechture test Modul 4

Module 5: Editing & Modifying Elements

 • Unit 1: Revit Architecture: Selecting and filtering
 • Unit 2: Revit Architecture: Moving Elements
 • Unit 3: Revit Architecture: Copying Elements
 • Unit 4: Revit Architecture: Rotating Elements
 • Unit 5: Revit Architecture: Mirroring Elements
 • Unit 6: Revit Architecture: Arrays
 • Unit 7: Revit Architecture: Aligning elements
 • Unit 8: Revit Architecture: Splitting elements
 • Unit 9: Revit Architecture: Trimming and extending elements
 • Unit 10: Revit Architrecture: Offsetting elements
 • Unit 11: Revit Architecture: Pinning elements
 • Revit Architechture test Modul 5

Module 6: Creating Views

 • Unit 1: Revit Architecture: Duplicating Views
 • Unit 2: Revit Architecture: Elevations
 • Unit 3: Revit Architecture: Sections
 • Unit 4: Revit Architecture: Callouts
 • Unit 5: Revit Architecture: Drafting views
 • Unit 6: Revit Architecture: Default 3D view
 • Unit 7: Revit Architecture: Camera views
 • Unit 8: Revit Architecture: Legend views
 • Unit 9: Revit Architecture: Section Boxes
 • Unit 10: Revit Architecture: Schedules
 • Revit Architechture test Modul 6

Module 7: Graphics & Visibility Settings

 • Unit 1: Revit Architecture: View Scales
 • Unit 2: Revit Architecture: Detail Levels
 • Unit 3: Revit Architecture: Visual Styles
 • Unit 4: Revit Architecture: Crop Regions
 • Unit 5: Revit Architecture: Hide Override Graphics in View
 • Unit 6: Revit Architecture: Reveal Hidden Elements
 • Unit 7: Revit Architecture: Temporary Hide and Isolate
 • Unit 8: Revit Architecture: Visibility and Graphics Overrides
 • Unit 9: Revit Architecture: View Templates
 • Unit 10: Revit Architecture: View Properties
 • Unit 11: Revit Architecture: View Range
 • Revit Architechture test Modul 7

Module 8: Annotation & Detailing

 • Unit 1: Revit Architecture: Dimensions
 • Unit 2: Revit Architecture: Text
 • Unit 3: Revit Architecture: Detail Lines
 • Unit 4: Revit Architecture: Symbols
 • Unit 5: Revit Architecture: Detail Components
 • Unit 6: Revit Architecture: Repeating Details
 • Unit 7: Revit Architecture: Filled Regions
 • Unit 8: Revit Architecture: Rooms
 • Unit 9: Revit Architecture: Tags
 • Revit Architechture test Modul 8

Module 9: And Finally!

 • Unit 1: Revit Architecture: Phases
 • Unit 2: Revit Architecture: Design Options
 • Unit 3: Revit Architecture: Working with CAD files
 • Unit 4: Revit Architecture: Placing views onto sheets
 • Unit 5: Revit Architecture: Printing
 • Putting it all together!
 • Where to go from here...
 • Revit Architechture test Modul 9

Module 10: Test and GXD Certificate

 • Revit Architechture test Modul 10

backend/upload/images/avatars/origins/45101-85062-avatar.jpg

Nguyễn Thế Anh

 • Giới tính: Nam
 • Ngày sinh: 09/09/1975
 • Email: theanh@gxd.vn
 • Điện thoại: 0975398111

- Giám đốc Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng

- Admin, tác giả diễn đàn http://giaxaydung.vn, trang đào tạo online http://gxd.edu.vn, diễn đàn http://dutoangxd.vn. 10 năm quản trị, biên tập diễn đàn, thảo luận với các đồng nghiệp cả nước. Kinh nghiệm, kiến thúc chuyên môn được tích lũy liên tục qua đủ các loại tình huống

- Tổng Thư ký Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam

- Phó Tổng biên tập, Nhà báo tại Tạp chí Kinh tế xây dựng, Tạp chí Nhà thầu và thị trường xây dựng

- Tác giả các phần mềm GXD: dự toán, dự thầu, thanh quyết toán, quản lý chất lượng, trắc nghiệm, đơn giá, chỉ số giá, giá ca máy...

- Giảng viên giàu kinh nghiệm về các khóa học nghiệp vụ ngắn hạn tại Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng và GXD JSC.

Công tác xây dựng định mức:

- Tham gia biên soạn, rà soát, sửa đổi, bổ sung định mức phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-BXD năm 2005, sau là định mức công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP.

- Tham gia biên soạn, rà soát, sửa đổi, bổ sung định mức phần sửa chữa công bố theo Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 13/6/2009 của Bộ Xây dựng

- Tham gia thu thập, xử lý số liệu xây dựng định mức khoan cọc nhồi, khoan vào đá mồ côi dự án Xi măng Sông Gianh, sau này công bố vào định mức số 1776/BXD-VP

- Tham gia xây dựng và thỏa thuận định mức xây dựng công trình: Nhà máy xi măng Yên Bình, Hoàng Thạch III, Hải Phòng II...

- Tham gia hoặc Chủ trì xây dựng bộ định mức, đơn giá các Thủy điện: Na Hang (Tuyên Quang), Nậm Chiến (Sơn La)...

- Chủ trì xác định định mức quản lý, bảo dưỡng hầm Thủ Thiêm

- Chủ trì xác định định mức và đơn giá quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy Nhiệt điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1

Công tác đơn giá:

Tham gia ban đơn giá, giai đoạn 1, Thủy điện Sơn La, Sơn La.

Tham gia hoặc chủ trì xây dựng các bộ đơn giá địa phương: Thái Bình, Quảng Ninh, Cần Thơ, Bắc Giang, Hậu Giang, Thừa Thiên Huế, Lai Châu, Quảng Ngãi... trong nhiều năm.

Chủ trì xác định các bảng giá ca máy địa phương: Thái Bình, Quảng Ninh, Cần Thơ, Bắc Giang, Hậu Giang, Thừa Thiên Huế, Lai Châu, Quảng Ngãi... trong nhiều năm.

Công tác Chỉ số giá:

Chủ trì xác định chỉ số giá các địa phương: Thái Bình, Quảng Ninh, Bắc Giang...

Tham gia công tác xác định chỉ số giá điều chỉnh giá hợp đồng của nhiều gói thầu thuộc các dự án đường giao thông: Hà Nội, Thái Nguyên, Lào Cai, Bình Định, Phú Yên, Trà Vinh, Vĩnh Long...

Chủ trì xác định chỉ số giá điều chỉnh giá hợp đồng của nhiều gói thầu thuộc các dự án điện (đường dây, trạm biến áp) trên phạm vi cả nước

Thẩm tra TMĐT & dự toán của nhiều dự án lớn, nhỏ trên phạm vi cả nước:

Tham gia thẩm tra Tổng mức đầu tư dự án, Tổng dự toán, Dự toán các gói thầu Đại lộ Thăng Long (đường Láng Hòa Lạc), Hà Nội.

Tham gia thẩm tra Tổng mức đầu tư, 1 số dự toán gói thầu, 1 số định mức dự án đường Hồ Chí Minh.

Chủ trì thẩm tra dự toán nhiều gói thầu, nhiều đoạn thuộc dự án Quốc Lộ 1a mở rộng: Tuyến tránh Biên Hòa - Đồng Nai, Cần Thơ - Phụng Hiệp, đoạn tuyến Quảng Nam...

Chủ trì thẩm tra dự toán hầm chui trước Trung tâm hội nghị Quốc gia, Đại lộ Thăng Long (đường Láng Hòa Lạc), Hà Nội.

Chủ trì thẩm tra dự toán các gói thầu dự án Hòa Lạc - Hòa Bình.

Chủ trì thẩm tra TMĐT điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Chủ trì thẩm tra dự toán các gói thầu xây dựng cầu Pá Uôn, Sơn La; cầu Vĩnh Thịnh; cầu Thái Hà, cầu Ba Vì - Việt Trì...

Tham gia thẩm tra Tổng dự toán, Dự toán các gói thầu Hồ chứa nước Cửa Đạt, Thanh Hóa.

Tham gia hoặc chủ trì Thẩm tra TMĐT, dự toán các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng: Hoàng Thạch III, Bút Sơn II, Hạ Long, Trạm nghiềm phía Nam nhà máy xi măng Hạ Long, Thăng Long

Chủ trì thẩm tra tổng mức đầu tư, tính hiệu quả dự án, tổng dự toán, dự toán công trình thuộc các dự án dân dụng: Fushico Phú Thọ, Nhà ở học viên Học viện hậu cầu, Hà Nội Prince, Golden Palace, Trụ sở TTXVN, nhà ở cán bộ nhân viên TTXVN, Sky Garden Tower, Tổng Cục An ninh... 

Tham gia thẩm tra TMĐT, dự toán Dự án Luồng Tàu sông Hậu, Trà Vinh

Thẩm tra TMĐT & dự toán các dự án hạ tầng: Gamudar, Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, tp Hà Nội...

Thẩm tra dự toán thiết kế bản vẽ thi công công trình xây dựng mở rộng bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (nhà kỹ thuật cao).

Tổng mức đầu tư và Hiệu quả dự án đầu tư:

Chủ trì thẩm tra TMĐT & tính hiệu quả dự án của nhiều dự án công trình dân dụng: nhà ở cán bộ TTXVN, trung tâm thương mại Sky Garden

Chủ trì thẩm tra TMĐT và tính hiệu quả dự án đầu tư: Cáp treo Tây Thiên, 

Chủ trì thẩm tra TMĐT & tính hiệu quả dự án của nhiều dự án công trình công nghiệp, giao thông, hạ tầng: Thủy điện Hủa Na, thủy điện Dắcđrink, Nix Ninh Thủy...

TMĐT và tính hiệu quả dự án đầu tư trang thiết bị PCCC cho phòng cảnh sát PCCC khu vực Đống Đa, Gia Lâm, Thường Tín, Ứng Hòa, Đan Phượng, Thạch Thất

Thanh Quyết toán

Thẩm tra hồ sơ thanh quyết toán khu nhà ở sinh viên Hacinco, VP TTXVN, TQ Lý Thường Kiệt, Nhà máy giấy Bãi Bằng...

Và rất nhiều các công trình, dự án lớn nhỏ khác trên phạm vi cả nước...

Thi công xây dựng và đấu thầu

Công nhân trực tiếp đào đất hố móng, tháo lắp dàn giáo, ghép ván khuôn, uốn cốt thép, xách vữa đổ bê tông... công trình: Nhà văn hóa lao động Thái Bình, Khu tập thể Điện lực Thái Bình, Trụ sở Ngân hàng NN&PTNT Thái Bình...

Cán bộ kỹ thuật thi công, QS tại công trường thi công Plaza Tràng Tiền (Vinaconex), Khu đô thị Ciputra, Trường Quốc tế Mỹ (COFICO)...

Tham gia lập hồ sơ dự thầu: Trụ sở Đài truyền hình Việt Nam, tòa nhà Chung cư Ciputra, một số gói thầu dự án cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Kênh Tàu Hũ...

Công tác giảng dạy:
- Giảng dạy nghiệp vụ định giá xây dựng, quản lý dự án tại các lớp học nghiệp vụ của Viện Kinh tế xây dựng. Trao đổi, giải đáp các vướng mắc, phổ biến các quy định về pháp luật xây dựng của nhà nước cho học viên tại các khóa học.
- Báo cáo viên của Bộ Xây dựng về phổ biến văn bản quy phạm pháp luật đầu tư xây dựng. Phổ biến, tập huấn về luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng, nghị định số 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng tại các địa phương trên.
- Tham gia giảng dạy nghiệp vụ định giá, quản lý dự án, quản lý chất lượng, lập dự toán, thanh quyết toán, lập giá thầu, đo bóc khối lượng tại Cty CP Giá Xây Dựng.
- Tham gia giảng dạy môn tin học ứng dụng, đo bóc khối lượng tại trường ĐH Dân lập Phương Đông

- Thỉnh giảng về Quản lý xây dựng tại trường ĐH Thủy Lợi

Công tác khoa học, hội nghề nghiệp:
- Thành viên hội đồng khoa học Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng
- Thành viên Ban biên tập Tạp chí Kinh tế xây dựng
- Thành viên Ban biên tập Tạp chí Nhà thầu và thị trường xây dựng
- Thành viên Hội Kinh tế xây dựng
- Thành viên Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam

Khen thưởng:
- Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho sinh viên đoạt giải thưởng Loa Thành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Xây dựng, Kiến trúc

- Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng cho học viên Cao học đạt kết quả học tập xuất sắc
- Bằng khen của Bộ Xây dựng chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
- Bằng khen của Bộ Xây dựng chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng
...

Khóa học Autodesk Revit Architecture

Version 1.0 khởi động 29/09/2017 (kỷ niệm ngày 29/09/2009 Quyết định số 957/QĐ-BXD)

Ngày 05/10/2017 đã bổ sung toàn bộ 10 bài trắc nghiệm cho 10 modul.

+ Các modul từ 1-9 bài trắc nghiệm sẽ có 10 câu

+ Bài trắc nghiệm ở Modul 10 sẽ là bài cuối khóa có thể từ 30-50 câu

+ Kết thúc bài thi cuối khóa, đạt điềm yêu cầu, hệ thống tự động xuất chứng nhận hoàn thành khóa học.

Bình luận