Học sử dụng Phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

Miễn phí

Đăng nhập

Thời lượng: 0 giờ

Bài giảng: 44 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Khóa học sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD hiện đang được xây dựng nội dung.

Khóa học có các bài tập thực hành. Giới thiệu với bạn các chức năng cơ bản của phần mềm QLCL GXD.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm QLCL GXD, giải thích ý nghĩa của các chức năng, lệnh, tiện ích... của phần mềm.

Khóa học này được tặng miễn phí cho khách hàng mua phần mềm QLCL GXD.

Khóa học phần mềm QLCL GXD khác với Lập hồ sơ chất lượng sử dụng QLCL GXD là khóa học có phí và có học thêm các nghiệp vụ về lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công theo Nghị định sô 46/2015/NĐ-CP và Thông tư số 26/2016/TT-BXD.

Bài học số 1 phần mềm QLCL GXD

 • Nội quy, quy tắc thi trắc nghiệm và đánh giá kết quả
 • Cài phần mềm Quản lý chất lượng GXD và cấu hình Win
 • Cấu hình Windows để hiển thị phần mở rộng .xlsm, .xls khi lưu file QLCL GXD
 • Giới thiệu chung về phần mềm QLCL GXD
 • Kênh video và danh mục các video hướng dẫn
 • Phần mềm QLCL GXD qua những câu hỏi thường gặp
 • Một số thao tác đơn giản, cơ bản trong phần mềm QLCL GXD
 • Mở phần mềm QLCL GXD và bắt đầu thực hiện lập hồ sơ chất lượng
 • Bài tập 1 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài thu hoạch số 1 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài mở đầu trắc nghiệm sử dụng PM QLCL GXD

Bài học số 2 phần mềm QLCL GXD

 • Giới thiệu các Tùy chọn của phần mềm QLCL GXD
 • Bài tập làm quen khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Hệ thống các biểu mẫu (các sheet) trong phần mềm QLCL GXD
 • Bài tập 2 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài thu hoạch số 2 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm làm quen phần mềm QLCL GXD

Bài học số 3 phần mềm QLCL GXD

 • Các lệnh trên menu Quản lý của phần mềm QLCL GXD
 • Tùy biến biên bản lấy mẫu thí nghiệm bê tông
 • Các Tiện ích của phần mềm QLCL GXD
 • Bài tập 3 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài thu hoạch số 3 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm về các menu lệnh và chức năng phần mềm QLCL GXD

Bài thực hành số 4 phần mềm QLCL GXD

 • Cơ sở pháp lý về nội dung của biên bản nghiệm thu
 • 10 thủ thuật Excel giúp tăng tốc trong công việc [bài 1]
 • Bài tập 4 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài thu hoạch số 4 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM QLCL GXD số 4

Bài thực hành số 5 phần mềm QLCL GXD

 • Quy định về nội dung của biên bản nghiệm thu chất lượng
 • Bài tập 5 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài thu hoạch số 5 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM QLCL GXD số 5

Bài thực hành số 6 phần mềm QLCL GXD

 • Sử dụng QLCL GXD để tạo bộ biên bản nghiệm thu vật liệu
 • Bài tập 6 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài thu hoạch số 6 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM QLCL GXD số 6

Bài thực hành số 7 phần mềm QLCL GXD

 • Lập nhật ký thi công, in và lưu trữ dữ liệu nhật ký
 • Bài tập 7 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài thu hoạch số 7 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM QLCL GXD số 7

Bài thực hành số 8 phần mềm QLCL GXD

 • In hồ sơ chất lượng trong phần mềm QLCL GXD
 • Bài tập 8 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài thu hoạch số 8 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM QLCL GXD số 8
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 3.0 nâng cấp ngày 01/06/2019

- Bổ sung các video bài giảng của phiên bản phần mềm QLCL GXD 9.0

- Thêm nhiều video bài giảng mới

- Nâng cấp giao diện bài thi trắc nghiệm theo mô hình bài thi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề của Bộ Xây dựng

Version 2.0 nâng cấp ngày 01/06/2018

Bổ sung 8 bài tập thực hành với đầy đủ hướng dẫn chi tiết. Hướng dẫn trên phiên bản QLCL GXD 8.0 và 8.1

Version 1.0 Giáo trình điện tử

Khởi công ngày 28/07/2017

Hoàn thành ngày 05/09/2017