Học sử dụng phần mềm Dự toán GXD Online

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

Miễn phí

Đăng nhập

Thời lượng: 100 giờ

Bài giảng: 86 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Học sử dụng phần mềm Dự toán GXD Online

Khóa học các tính năng sử dụng phần mềm Dự toán GXD. Dành cho:

- Các khách hàng sử dụng phần mềm Dự toán GXD

- Các bạn mới sử dụng phần mềm Dự toán GXD

- Các bạn mới tìm hiểu về dự toán, các bạn sinh viên tìm hiểu phần mềm để chuẩn bị cho ra trường, xin việc, làm đồ án...

- Các bạn đã sử dụng Dự toán GXD muốn tìm hiểu sâu các chức năng, các thủ thuật, các kỹ thuật điêu luyện ứng dụng phần mềm Dự toán GXD trong công việc.

Sử dụng phần mềm Dự toán GXD bạn có lợi thế là được tiếp sức tuyệt vời về chuyên môn, công nghệ...

Chúc các bạn làm việc tốt, ứng dụng tốt phần mềm Dự toán GXD vào công việc.

Chuyên đề 1 Cài phần mềm, cấu hình, tải dữ liệu

 • Hướng dẫn tải, cài và kích hoạt Phần mềm Dự toán GXD
 • Nội quy, quy tắc thi trắc nghiệm và đánh giá kết quả
 • Giới thiệu phần mềm Dự toán GXD qua 1 file dự toán công trình
 • Cấu hình Windows hiện đuôi file xlsm xls khi lưu file Dự toán GXD
 • Giáo trình Dự toán GXD + Excel cơ bàn cho các kỹ sư xây dựng
 • Tải dữ liệu định mức, đơn giá, ghép các dữ liệu trong 1 file dự toán - Dự toán GXD
 • Menu Trợ giúp và Hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự toán GXD
 • Quy trình từ lập dự toán qua thẩm tra, phê duyệt và vài trò của Dự toán
 • Bài trắc nghiệm số 1 Khóa học phần mềm Dự toán GXD

Chuyên đề 2 Tra đơn giá, diễn giải khối lượng, dự toán nhiều hạng mục

 • Tra mã hiệu đơn giá, nhập diễn giải khối lượng - Dự toán GXD
 • Hướng dẫn sử dụng bảng thống kê cốt thép trong Dự toán GXD
 • Chọn mẫu dự toán theo quy định cũ hoặc hiện hành, mẫu theo công trình tương tự
 • Không phân tích vữa trong ĐGCT, cập nhật đơn giá, kết nối các bảng với Dự toán GXD
 • Tiện ích - Tra lại đơn giá, tính lại diễn giải khối lượng, thêm hệ số cho công việc với Dự toán GXD
 • Menu Tiện ích - Đổi cách tính chi phí chung, đổi cấp phối vữa
 • Sử dụng Bê tông thương phẩm, Xóa công tác, kết nối đơn giá trong Dự toán GXD
 • Bài trắc nghiệm số 2 Khóa học phần mềm Dự toán GXD

Chuyên đề 3 Phương pháp lập dự toán

 • Các phương pháp chiết tính đơn giá theo các tùy chọn trong Dự toán GXD
 • Về tùy chọn Phương pháp làm dự toán trong Dự toán GXD
 • Tổng hợp vật tư bù trừ chênh lệch vật liệu, nhân công, máy - Dự toán GXD
 • Quy trình đo bóc khối lượng, lập dự toán, sử dụng Dự toán GXD
 • 10 thủ thuật Excel giúp tăng tốc trong công việc [bài 1]
 • Bài trắc nghiệm số 3 Khóa học phần mềm Dự toán GXD

Chuyên đề 4 Phân tích đơn giá, các loại đơn giá

 • Chiết tính đơn giá tự động khi tra mã, lựa chọn tính vữa bê tông khi lập dự toán
 • Di chuyển, sắp xếp lại thứ tự công tác, xóa công tác trong bảng dự toán và bảng đơn giá
 • Kiểm tra định mức, đơn giá gốc, thêm vật tư vào dữ liệu và tạo công tác vận dụng mới
 • Xác định đơn giá tổng hợp để lập dự toán xây dựng công trình với phần mềm Dự toán GXD
 • Chỉnh sửa, cập nhật, thêm, bớt công việc, thay đổi phương án với Dự toán GXD
 • Xây dựng đơn giá tổng hợp, lưu đơn giá tổng hợp trong Dự toán GXD
 • Lưu dữ liệu đơn giá tổng hợp để sử dụng lại ở các công trình tương tự với Dự toán GXD
 • Lưu dữ liệu đơn giá tổng hợp để sử dụng lại với Dự toán GXD
 • Bài trắc nghiệm số 4 Khóa học phần mềm Dự toán GXD

Chuyên đề 5 Tính giá vật liệu đến hiện trường

 • Tính giá vật liệu đến hiện trường với phần mềm Dự toán GXD
 • Tra giá vật liệu theo công bố giá Liên Sở trong Phần mềm Dự toán GXD
 • Tra giá vật liệu tự động theo công bố giá với phần mềm Dự toán GXD
 • Tổng hợp vật tư bù trừ chênh lệch vật liệu, nhân công, máy
 • Lưu và tra lại giá vật tư - lưu, tra lại đơn giá trong Dự toán GXD
 • [Kỹ năng] Chiết tính đơn giá với các loại cấp phối vữa bê tông không có sẵn Mác 350, 400, 500, 600
 • Bài trắc nghiệm số 5 Khóa học phần mềm Dự toán GXD

Chuyên đề 6 Tính giá nhân công

 • Tính giá nhân công, máy thi công trong Dự toán GXD
 • [Tham khảo] Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 xác định giá nhân công trong Dự toán GXD
 • [Tham khảo] Tính giá nhân công theo Thông tư 01/2015/TT-BXD và Nghị định 205/2004/NĐ-CP
 • Lập dự toán theo Quyết định số 688/QĐ-UBND và 689/QĐ-UBND tại Hà Nội bằng Dự toán GXD
 • [Kỹ năng] Tính đơn giá đầy đủ trước thuế chỉ lây giá vật liệu or vật liệu và máy bỏ nhân công
 • Bài trắc nghiệm số 6 Khóa học phần mềm Dự toán GXD

Chuyên đề 7 Giá ca máy và thiết bị thi công

 • Các Tùy chọn phương pháp tính toán xác định và điều chỉnh giá ca máy
 • Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công
 • Bài trắc nghiệm số 7 Khóa học phần mềm Dự toán GXD

Chuyên đề 8 Lập dự toán chi phí thiết bị

 • Lập dự toán chi phí thiết bị trên phần mềm Dự toán GXD
 • Trình bày diễn giải khối lượng cơ điện MEP trong Dự toán GXD
 • Tải dữ liệu công trình đường dây, trạm biến áp cũng và dữ liệu các chuyên ngành khác
 • Bài trắc nghiệm số 8 Khóa học phần mềm Dự toán GXD

Chuyên đề 9 Chi phí Quản lý dự án, chi phí Tư vấn, Chi phí khác

 • Xác định chi phí QLDA và chi phí lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật
 • Bài trắc nghiệm số 9 Khóa học phần mềm Dự toán GXD

Chuyên đề 10 Xác định chi phí dự phòng

 • Xác định chi phí dự phòng bằng phần mềm Dự toán GXD
 • Tính chi phí dự phòng trượt giá, dự phòng cho dự toán xây dựng, dự toán gói thầu
 • Bài thu hoạch xác định chi phí dự phòng (Gdp)
 • Bài trắc nghiệm số 10 Khóa học phần mềm Dự toán GXD

Chuyên đề 11 Thẩm tra dự toán bằng phần mềm Dự toán GXD

 • Thẩm tra thẩm định dự toán Tra lại, đối chiếu công việc theo đơn giá gốc địa phương
 • Lập dự toán, thẩm tra dự toán, thẩm định dự toán, tra định mức, đơn giá không cần quyển định mức nữa
 • Copy dữ liệu file dự toán G8 sang Dự toán GXD thẩm định / thẩm tra / kiểm tra
 • Copy dữ liệu file dự toán ACITT sang Dự toán GXD thẩm định/thẩm tra
 • Bài thu hoạch thẩm định thẩm tra dự toán
 • Bài trắc nghiệm số 11 Khóa học phần mềm Dự toán GXD

Chuyên đề 12 Các Tiện ích của Dự toán GXD

 • Sử dụng chức năng AutoFilter để thêm nhanh chi phí chung trong các đơn giá
 • Ứng dụng lệnh Replace và tính năng AutoFilter để điều chỉnh làm tròn số trong giá thầu
 • Định dạng nhanh các Diễn giải Khối lượng trong bảng dự toán với AutoFilter thủ thuật thú vị
 • Đặt tên cho ô ( Name) và ứng dụng trong Dự toán GXD
 • Đổi bảng mã font Unicode bảng tính dự toán, dự thầu GXD và Excel
 • Chiết tính đơn giá đầy đủ bao gồm hoặc loại bỏ chi phí dự phòng trong đơn giá
 • Bài trắc nghiệm số 12 Khóa học phần mềm Dự toán GXD

Chuyên đề 13 Các thủ thuật, tình huống hay

 • Tra cứu văn bản của dự án, công trình cùng văn bản, nghị định, thông tư với Dự toán GXD
 • Tạo bảng Khối lượng tách bảng Dự toán khi xuất Hồ sơ Dự toán trong 1 nốt nhạc
 • Tra thông tin trình bày thuyết minh dự toán, gõ các lệnh tương tự AutoCad
 • Một số tình huống khi sử dụng phần mềm Dự toán GXD
 • Bài trắc nghiệm số 13 Khóa học phần mềm Dự toán GXD

Chuyên đề 14 Chủ động khắc phục 1 số lỗi

 • Xử lý lỗi onload, lỗi ẩn hiện giá dự thầu kỹ năng vượt khó
 • Xử lý lỗi Name ở công thức tính khối lượng đơn giản và nhanh chóng
 • Xử lý lỗi Name ở hàm khối lượng khi lỡ lưu file ở dạng .xlsx
 • Xử lý tình huống thiếu thư viện Vcredist (Vissual C++)
 • Xử lý tình huống Runtime Error 453 - Phần mềm GXD
 • Tự động khắc phục lỗi cài đặt phần mềm GXD
 • Bài trắc nghiệm số 14 Khóa học phần mềm Dự toán GXD

Chuyên đề 15 Ôn tập và kiểm tra cuối khóa

 • Sử dụng phần mềm SnagIt để chụp ảnh màn hình viết báo cáo thu hoạch hoặc báo lỗi
 • Viết báo cáo thu hoạch, tổng kết kiến thức từ Khóa học
 • Bài thi cuối kỳ Khóa học phần mềm Dự toán GXD
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 3.0 ngày 10/07/2018

- Làm mới 1 loạt các video bài học

- Bổ sung thêm 1 số video bài học mới

- Biên tập, sửa đổi 1 số lượng các câu hỏi trắc nghiệm

Version 2.0 ngày 29/9/2017

- Bổ sung Giáo trình Excel - Dự toán GXD các vấn đề cơ bản cho Kỹ sư xây dựng và video hướng dẫn sử dụng

- Bổ sung thêm tài liệu và các bài về xác định chi phí dự phòng và thẩm định/thẩm tra dự toán

- Bổ sung thêm 1 loạt bài báo cáo thu hoạch

- Thay đổi thuật toán thi trắc nghiệm: Thi sẽ khó hơn, khách quan hơn. Lấy câu hỏi từ ngân hàng, đảo ngẫu nhiên cả câu hỏi và đáp án. Giữa hai lần thi sẽ không trùng nhau. Yêu cầu kiến thức phải am hiểu và chắc chắn hơn.

- Bổ sung bài thi cuối khóa, tính năng xuất chứng nhận hoàn thành khóa học khi đạt điểm yêu cầu

Version 1.21 ngày 29/7/2017

- Bổ sung thêm 40 câu trắc nghiệm vào bài trắc nghiệm số 11 và 13 về Thẩm tra dự toán và các Thủ thuật, tiện ích khi sử dụng phần mềm Dự toán GXD

Version 1.2 ngày 25/7/2017

- Bổ sung thêm file tài liệu và Video bài giảng Lập dự toán chi phí Quản lý dự án và chi phí Lập Báo cáo KTKT vào bài 9

- Viết mới và ra bổ sung bộ câu hỏi trắc nghiệm rất hay và sâu cho bài 10 về chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng công trình.

Version 1.1 ngày 5/7/2017 bổ sung thêm một số video, ra gần đủ các bài trắc nghiệm, mỗi bài trắc nghiệm có hơn 10 câu hỏi random ngẫu nhiên.

Version 1.0 Khóa học sử dụng Phần mềm Dự toán GXD xuất bản ngày 01/07/2017