Học sử dụng phần mềm Dự thầu GXD Online

Miễn phí

Đăng nhập

Thời lượng: 30 giờ

Bài giảng: 25 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

- Khóa học gồm hơn 10 bài thực hành, đầy đủ tài liệu mô tả chi tiết, giúp bạn nhiều kiến thức về lập giá thầu, lập dự toán dự thầu thông qua thực hành và làm chủ các chức năng của phần mềm Dự thầu GXD.

- Các video hướng dẫn cũng được đưa dần vào các bài học.

- Các tài liệu và video hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự thầu GXD, giải thích ý nghĩa của các chức năng, lệnh, tiện ích... của phần mềm.

Khóa học này được tặng miễn phí cho khách hàng mua phần mềm Dự thầu GXD.

Khóa học phần mềm Dự thầu GXD khác với khóa Dự toán Dự thầu GXD là khóa học có phí và có học thêm các nghiệp vụ về lập giá dự thầu, lập hồ sơ dự thầu theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT. Khóa học tính phí là để bồi dưỡng cho các thầy, chuyên gia nhiều kinh nghiệm chia sẻ kiến thức với các bạn.

Giới thiệu và làm quen phần mềm Dự thầu GXD

 • Nội quy, quy tắc thi trắc nghiệm và đánh giá kết quả
 • Những câu hỏi thường gặp về Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài trắc nghiệm mở đầu sử dụng phần mềm Dự thầu GXD

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 1

 • Bài tập 1 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • 10 thủ thuật Excel giúp tăng tốc trong công việc [bài 1]
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 1

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 2

 • Bài tập 2 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 2

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 3

 • Bài tập 3 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 3

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 4

 • Bài tập 4 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 4

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 5

 • Bài tập 5 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 5

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 6

 • Bài tập 6 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 6

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 7

 • Bài tập 7 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 7

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 8

 • Bài tập 8 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 8

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 9

 • Bài tập 9 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 9

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 10

 • Bài tập 10 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 10

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thi cuối khóa

 • Bài trắc nghiệm cuối khóa học sử dụng PM Dự thầu GXD
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 1.0: Khởi công 28/07/2017 - Hoàn thành ngày 09/09/2017

Version 2.0: 15/08/2018

- Nâng cấp các bài tập theo version mới của phần mềm Dự thầu GXD

- Nâng cấp, bổ sung toàn bộ các câu hỏi trắc nghiệm theo từng bài tập.

- Nâng cấp các chức năng quản lý tình hình học tập, điểm khóa học.

- Bổ sung 3 video hướng dẫn bài thực hành số 1, số 2 và số 3

Version 2.1: 24/08/2018

- Nâng cấp bài tập 8 lập giá thầu trong đó có trình bày về chi phí hạng mục chung, chi phí không xác định được khối lượng từ thiết kế

- Bổ sung bài tập 10 lập giá thầu của nhiều đầu công việc, nhưng một gói thầu hoàn chỉnh