Học dự toán qua các câu hỏi tình huống trắc nghiệm

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

500,000

Đăng nhập

Thời lượng: 30 giờ

Bài giảng: 30 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Trắc nghiệm kiến thức dự toán xây dựng công trình. Khóa học online để bổ trợ cho các học viên lớp đo bóc khối lượng lập dự toán tại GXD. Học theo chương trình kết hợp Blended learning giữa 2 hình thức:

1. Học offline: Học tại lớp - face to face - mặt đối mặt thầy trò

2. Học offline: Học trên web, học qua mạng, học từ xa. Bạn có thể học bằng máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng

Mục tiêu, vai trò, ý nghĩa:

- Theo chia sẻ của các đồng nghiệp học Quản lý xây dựng tại Úc, ở đó họ rất giỏi vì nội dung học rất nhiều tình huống (Case Study). Nên trong khóa học dự toán tại GXD có biên tập nhiều câu hỏi trắc nghiệm là những tình huống thực tế các thầy đã đúc rút tại các dự án, các công trình đã tham gia.

- Để giảm tải khối lượng kiến thức trên lớp, dành thời gian cho thầy và trò thảo luận nhiều vấn đề khác, nên thầy Nguyễn Thế Anh làm khóa học này giảng giải các vấn đề để các bạn có thể xem ở nhà, xem vào lúc khác, tiết kiệm thời gian trên lớp.

- Dàn lượng kiến thức ra để học viên GXD có thể tiếp thu tốt hơn.

- Đổi mới phương thức học tập để học viên cảm thấy hứng thú và tiếp thu kiến thức tốt hơn.

- Luyện đi luyện lại các tình huống trắc nghiệm để ghi nhớ chuyên môn để phục vụ công việc.

- Để sau khi học đo bóc khối lượng, lập dự toán tại GXD xong, tốt nghiệp thì học viên phải có nền tảng cơ sở vững chắc.

Bài 1 Các khái niệm về dự toán và làm quen phần mềm Dự toán GXD

 • Hướng dẫn học và làm trắc nghiệm đo bóc khối lượng lập dự toán
 • Hướng dẫn giải các câu hỏi trắc nghiệm Bài 1
 • Bài trắc nghiệm số 1 Khóa đo bóc khối lượng lập dự toán

Bài 2: Đo bóc Khối lượng và Lập Dự toán Chi phí Xây dựng Phần Ngầm Công trình Dân dụng

 • Bài tập 1.2 Bài 2 Định mức đơn giá trực tiếp và giá tiếp
 • Học thuật ngữ dự toán tiếng Anh qua bài trắc nghiệm
 • Hướng dẫn giải các câu hỏi trắc nghiệm Bài 2
 • Bài trắc nghiệm về Định mức, đơn giá trực tiếp và đơn giá gián tiếp

Bài 3: Đo bóc Khối lượng và Lập Dự toán Chi phí Xây dựng Kết cấu Phần Thân công trình Dân dụng

 • Hướng dẫn sử dụng bảng thống kê cốt thép trong Dự toán GXD
 • Hướng dẫn giải các câu hỏi trắc nghiệm Bài 3
 • Bài trắc nghiệm số 3 Khóa đo bóc khối lượng lập dự toán

Bài 4: Đo bóc Khối lượng và Lập Dự toán Chi phí Xây dựng Phần Hoàn thiện

 • Cùng cố khả năng bảo vệ vấn đề qua Case Study số 4
 • Hướng dẫn giải các câu hỏi trắc nghiệm Bài 4
 • Bài trắc nghiệm số 4 Khóa đo bóc khối lượng lập dự toán

Bài 5: Đo bóc Khối lượng và Lập Dự toán Chi phí Xây dựng hệ thống điện, nước

 • Hướng dẫn giải các câu hỏi trắc nghiệm Bài 5
 • Bài trắc nghiệm số 5 Khóa đo bóc khối lượng lập dự toán

Bài 6: Xác định Dự toán Chi phí Thiết bị và Xử lý Công tác Tạm tính

 • Giải đáp các câu hỏi trắc nghiệm dự toán Bài 6
 • Bài trắc nghiệm số 6 Khóa đo bóc khối lượng lập dự toán

Bài 7: Đo bóc Khối lượng và Lập Dự toán Công trình Giao thông, Xử lý Giá xây dựng Tổng hợp

 • Hướng dẫn giải các câu hỏi trắc nghiệm Bài 7
 • Bài trắc nghiệm số 7 Khóa đo bóc khối lượng lập dự toán

Bài 8: Đo bóc Khối lượng và Lập Dự toán Công trình Hạ tầng, Điều chỉnh Chi phí bằng Hệ số

 • Hướng dẫn giải các câu hỏi trắc nghiệm Bài 8
 • Bài trắc nghiệm số 8 Khóa đo bóc khối lượng lập dự toán

Bài 9: Chi phí Quản lý dự án, Chi phí Tư vấn, Chi phí Khác và Chi phí Dự phòng

 • Xác định Chi phí Quản lý dự án và Chi phí Lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật
 • Hướng dẫn giải các câu hỏi trắc nghiệm dự toán Bài 9
 • Bài trắc nghiệm số 9 Khóa đo bóc khối lượng lập dự toán

Bài 10: Ôn luyện thi cuối khóa, thảo luận và chia sẻ thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tế

 • Làm thế nào mà lập dự toán không cần đơn giá?
 • Sắp xếp Khoa học tài liệu công việc dự toán trong máy tính
 • Giới thiệu tải các văn bản quy định hiện hành liên quan dự toán Gxd
 • Hướng dẫn giải các câu hỏi trắc nghiệm dự toán Bài 10
 • Bài trắc nghiệm số 10 Khóa đo bóc khối lượng lập dự toán

Bài Kiểm tra Cuối Khóa học Dự toán Công trình

 • Bài trắc nghiệm kết thúc Khóa đo bóc khối lượng lập dự toán
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 2.0 xuất bản ngày 07/07/2019

- Chỉnh sửa, nâng cấp lại các bài học theo giáo trình dự toán và chương trình đào tạo dự toán mới.

- Bổ sung 10 video hướng dẫn, giải đáp các câu hỏi trắc nghiệm theo giáo trình dự toán công trình tại GXD JSC. Nội dung rất hay.

- Biên tập lại nội dung của các câu hỏi trắc nghiệm tình huống về dự toán.

Version 1.0 xuất bản ngày 07/07/2018

Các câu hỏi từ giáo trình đo bóc khối lượng, lập dự toán theo chương trình đào tạo của GXD JSC.