Đo bóc khối lượng lập dự toán cơ bản

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

800,000 ₫

1,400,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 22 giờ

Bài giảng: 24 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Thực hành đo bóc khối lượng, lập dự toán các bộ phận cấu kiện công trình. Video quay thầy Nguyễn Thế Anh giảng rất hay, giúp các bạn mới bắt đầu dễ học, dễ hiểu, dễ thực hành theo.

Nội dung gồm các bài giảng video như sau, đi kèm là file tài liệu với bản vẽ, hình minh họa và mô tả, hướng dẫn chi tiết các con số bóc tách:

 • Video 1: Đo bóc khối lượng và lập dự toán móng băng
 • Video 2: Đo bóc khối lượng và lập dự toán móng đơn
 • Video 3: Đo bóc khối lượng và lập dự toán khối xây tường
 • Video 4: Đo bóc khối lượng và lập dự toán dầm bê tông cốt thép 
 • Video 5: Đo bóc khối lượng và lập dự toán tấm đan bê tông cốt thép
 • Video 6: Đo bóc khối lượng và lập dự toán rãnh thoát nước
 • Video 7: Đo bóc khối lượng và lập dự toán chi phí thiết bị
 • Video 8: Đo bóc khối lượng và lập dự toán công trình đường
 • Video 9: Đo bóc khối lượng và lập dự toán đào đất lắp đặt ống cống
 • Video 10: Một số nguyên tắc, quy trình các bước đo bóc và sử dụng phần mềm lập dự toán 

Trong bài học thầy cũng chia sẻ các tài liệu để bạn đọc để trang bị thêm kiến thức chuyên môn về đo bóc khối lượng, lập dự toán xây dựng công trình theo quy định hiện hành. Ngoài ra ở bài cuối thầy chia sẻ các tài liệu bằng tiếng Anh về đo bóc khối lượng để tham khảo rất hay.

Khóa học phù hợp với:

- Những người mới bắt đầu, người mới học về đọc bản vẽ, đo bóc khối lượng

- Các kỹ sư trẻ mới vào nghề đang cần tìm hiểu từ đầu 1 cách bài bản về đo bóc khối lượng

- Các kế toán viên làm tại các công ty và dự án xây dựng có nhiệm vụ phải kiểm tra, kiểm soát khối lượng

- Các kiểm toán viên, thanh tra viên phải tìm hiểu và kiểm tra khối lượng phục vụ công việc

- Các dự toán viên mới vào nghề, cần lấy căn bản từ đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng và lập dự toán từ các cấu kiện, bộ phận công trình trở đi

- Các đối tượng khác có quan tâm hoặc liên quan đến công việc đo bóc khối lượng, lập dự toán

Bài 1 Đo bóc khối lượng lập dự toán hệ móng băng

 • Khái niệm, vai trò và cơ sở đo bóc khối lượng
 • Tài liệu đo bóc khối lượng và lập dự toán chi phí xây dựng
 • Thực hành đo bóc khối lượng và lập dự toán hệ móng băng
 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 1]

Bài 2 Đo bóc khối lượng lập dự toán hệ móng đơn

 • Các khái niệm về dự toán cần nắm để có nền tảng chắc chắn
 • Thực hành đo bóc khối lượng và lập dự toán hệ móng đơn
 • Bài thực hành: Tạo bảng thống kê cốt thép
 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 2]

Bài 3 Đo bóc khối lượng lập dự toán khối xây tường

 • Thực hành đo bóc khối lượng và lập dự toán khối xây tường
 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 3]

Bài 4 Đo bóc khối lượng lập dự toán dầm bê tông cốt thép

 • Thực hành đo bóc khối lượng và lập dự toán dầm bê tông cốt thép
 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 4]

Bài 5 Đo bóc khối lượng lập dự toán tấm đan bê tông cốt thép

 • Thực hành đo bóc khối lượng và lập dự toán tấm đan bê tông cốt thép
 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 5]

Bài 6 Đo bóc khối lượng lập dự toán đoạn rãnh thoát nước công trình hạ tầng

 • Thực hành đo bóc khối lượng và lập dự toán rãnh thoát nước
 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 6]

Bài 7 Đo bóc khối lượng lập dự toán chi phí thiết bị

 • Bài giảng và tài liệu hướng dẫn thực hành lập dự toán chi phí thiết bị
 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 7]

Bài 8 Đo bóc khối lượng lập dự toán đường giao thông

 • Bài giảng và tài liệu đo bóc khối lượng và lập dự toán đường giao thông
 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 8]

Bài 9 Đo bóc khối lượng lập dự toán đào đất lắp đường ống cống

 • Thực hành đo bóc khối lượng và lập dự toán đào đất lắp đường ống cống
 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 9]

Bài 10 Thi cuối khóa Đo bóc khối lượng lập dự toán

 • Tài liệu về đo bóc khối lượng bằng tiếng Anh
 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 10]
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 2.1 - 09/2019

- Bổ sung thêm tài liệu và bài giảng cho khóa học

- Chỉnh các bài trắc nghiệm theo giao diện mới

Version 2.0 - 07/2019

- Bổ sung các video bài giảng trực quan.

- Bổ sung các file tài liệu đính kèm bài học, hướng dẫn thực hành.

Version 1.0 - 09/2018

Xây dựng khung chương trình, tạo đề cương và một số nội dung bài học.

Khóa học liên tục được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội dung, tài liệu.