Đấu thầu, ôn thi Chứng chỉ Hành nghề đấu thầu

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

600,000 ₫

1,000,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 75 giờ

Bài giảng: 56 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Khóa học ôn thi Chứng chỉ Hành nghề đấu thầu. Học online, học từ xa, tự học qua mạng.

Chia sẻ nhiều kinh nghiệm về học ôn thi Chứng chỉ hành nghề đấu thầu cấp bởi Cục Quản lý đấu thầu - Bộ KHĐT.

➦ Đầy đủ tài liệu ôn thi, Nghị định, Thông tư

➦ Bài thi trắc nghiệm phong phú, chia theo chủ đề và tổng hợp

➦ Các bài thi tự luận mô phỏng như kì thi thật, có giải mẫu

➦ Video bài giảng về văn bản luật và các tình huống đấu thầu.

➦ Khóa học cũng rất tốt để bạn bổ sung nhiều kiến thức liên quan đến công việc đấu thầu như: lập hồ sơ mời thầu, xét thầu, xử lý tình huống trong đấu...

- Phù hợp với các bạn ở xa, bận rộn không đến được lớp, các bạn muốn tự học về đấu thầu.

- Phù hợp với cán bộ tại các địa phương, không có tổ chức khóa học ôn thi đấu thầu.

- Dành cho các học viên của GXD ôn thi, bổ trợ theo hình thức kết hợp online và offline (Blended Learning).

- Rất tốt cho các chuyên gia các bạn làm công việc về đấu thầu tự ôn luyện lại kiến thức để hành nghề

Hãy kích vào tab Bài học để xem các bài học bạn sẽ thấy rất hấp dẫn.

Video hướng dẫn đăng ký tài khoản tham gia khóa học: Mời bạn kích vào đây.

Liên hệ ngay Ms Thu An 0985 099 938 để đăng ký học hoặc để biết thêm chi tiết.

Chuyên đề 1: Tổng quan, hệ thống quy định về đấu thầu

 • Một số chú ý và quy ước khi làm bài trắc nghiệm trên hệ thống
 • Tài liệu để ôn thi sát hạch chứng chỉ đấu thầu
 • Tìm hiểu về kì thi, đề thi trắc nghiệm, viết bài luận
 • Phương pháp học: Luyện siêu trí nhớ để học tập tốt
 • Kết cấu, phạm vi, đối tượng áp dụng Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13
 • Bài giảng về Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT
 • Trắc nghiệm Luật đấu thầu số 43/2013/QH13
 • Trắc nghiệm Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
 • Bài trắc nghiệm về các điều khoản quy định
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 1

Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu

 • Một số chú ý để đạt điểm cao khi làm bài thi Viết
 • Một số kinh nghiệm khi làm bài thi trắc nghiệm sát hạch đấu thầu
 • Trắc nghiệm Quy định, quy trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu
 • Bài trắc nghiệm về những quy định chung trong đấu thầu
 • Trắc nghiệm Lựa chọn nhà thầu, tổ chuyên gia
 • Trắc nghiệm Thời gian trong đấu thầu
 • Bài Trắc nghiệm về tư cách hợp lệ của nhà thầu
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 2

Chuyên đề 3: Hợp đồng theo Luật đấu thầu

 • Bài thi viết tự luận mẫu xử lý 1 tình huống ôn thi Chứng chỉ đấu thầu
 • Trắc nghiệm Giá, thanh toán
 • Bài Trắc nghiệm về hợp đồng theo luật đấu thầu
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 3

Chuyên đề 4: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 • Bài thi viết mẫu tự luận xử lý 2 tình huống ôn thi Chứng chỉ đấu thầu
 • Danh mục văn bản về Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu
 • Bài Trắc nghiệm về xử lý tình huống trong đấu thầu
 • Bài trắc nghiệm về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 4

Chuyên đề 5: Sơ tuyển nhà thầu

 • Bài thi viết tự luận số 1 đủ 10 câu kèm bài giải mẫu hoàn chỉnh
 • Trắc nghiệm Ưu đãi, đấu thầu quốc tế
 • Trắc nghiệm Công tác kiểm tra hoạt động đấu thầu
 • Trắc nghiệm Tư cách hợp lệ của nhà thầu
 • Bài Trắc nghiệm về Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 5

Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

 • Bài thi viết số 2 đủ 10 câu kèm bài giải mẫu hoàn chỉnh
 • Trắc nghiệm Đấu thầu xây lắp theo thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT
 • Trắc nghiệm Đấu thầu qua mạng (Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC)
 • Bài Trắc nghiệm về xử lý vi phạm trong đấu thầu
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 6

Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

 • Bài 1 Thi viết tự luận Chứng chỉ Hành nghề Đấu thầu học viên tự làm
 • Bài trắc nghiệm về đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Bài Trắc nghiệm về các hành vi bị cấm trong đấu thầu
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 7

Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác

 • Bài 2 Thi viết tự luận Chứng chỉ Hành nghề Đấu thầu học viên tự làm
 • Trắc nghiệm về Dịch vụ, phi tư vấn theo Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT
 • Trắc nghiệm Đấu thầu Chọn đáp án đúng
 • Mua sắm hàng hóa theo thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT
 • Bài trắc nghiệm về giá dự thầu
 • Bài Trắc nghiệm về hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 8

Chuyên đề 9: Các vấn đề khác liên quan

 • Trắc nghiệm về Chỉ định thầu
 • Trắc nghiệm Bảo đảm dự thầu
 • Trắc nghiệm Đấu thầu Chọn đáp án sai
 • Bài Trắc nghiệm về Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu
 • Trắc nghiệm các vấn đề Khác về đấu thầu
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 9

Chuyên đề 10: Bài thi kết thúc khóa học 

 • Bài trắc nghiệm 45 câu theo Bộ câu hỏi Cục đấu thầu công bố
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 4.3 Nâng cấp ngày 28/11/2018, điều chỉnh đáp án 1 số câu trắc nghiệm theo góp ý của học viên

Version 4.2 Nâng cấp ngày 11/09/2018, bổ sung thêm trắc nghiệm và đáp án Bộ KH&ĐT công bố vào bài ôn cuối khóa

Version 4.1 Nâng cấp ngày 21/08/2018, bổ sung thêm 1 số tài liệu hướng dẫn thi

Version 4.0 Nâng cấp ngày 04/03/2018, bổ sung các bài thi viết (bài thi tự luận)

Version 3.0 Nâng cấp ngày 25/02/2018, bổ sung 200 câu hỏi trắc nghiệm chia theo các chủ đề.

Version 2.0 Nâng cấp ngày 06/01/2018, ngày GXD tổ chức ôn thi chứng chỉ đấu thầu đồng loạt tại 3 thành phố lớn: tp Hà Nội, tp Đà Nẵng, tp Hồ Chí Minh

Version 1.0 Xuất bản nhân kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô 10/10/2017.