Tổng quan ứng dụng phần mềm QLCL GXD trong quản lý chất lượng công trình

Giới thiệu tổng quan ứng dụng phần mềm QLCL GXD trong quản lý chất lượng, quản lý thi công xây dựng trên công trường

Ban đầu phần mềm chỉ đặt mục tiêu giúp anh/em kỹ sư QA/QC, QS tại Việt Nam làm được hồ sơ nghiệm thu, thế cũng đã rất quý.
Tuy nhiên, hiện nay phần mềm đã được phát triển nhiều tính năng và dần đáp ứng được các nội dung quản lý thi công xây dựng.

Nội dung quản lý thi công xây dựng công trình bao gồm:
1. Quản lý chất lượng xây dựng công trình.
2. Quản lý tiến độ xây dựng thi công xây dựng công trình.
3. Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình.
4. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng.
5. Quản lý hợp đồng xây dựng.
6. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng.

Các bạn tải Slide bài giảng ở đây: http://bit.ly/cac-chuc-nang-phan-mem-QLCL-GXD