• Học sử dụng phần mềm Dự toán GXD Online
 • Chuyên đề 1 Cài phần mềm, cấu hình, tải dữ liệu
 • Chuyên đề 2 Tra đơn giá, diễn giải khối lượng, dự toán nhiều hạng mục
 • Chuyên đề 3 Phương pháp lập dự toán
 • Chuyên đề 4 Phân tích đơn giá, các loại đơn giá
 • Chuyên đề 5 Tính giá vật liệu đến hiện trường
 • Chuyên đề 6 Tính giá nhân công
 • Chuyên đề 7 Giá ca máy và thiết bị thi công
 • Chuyên đề 8 Lập dự toán chi phí thiết bị
 • Chuyên đề 9 Chi phí Quản lý dự án, chi phí Tư vấn, Chi phí khác
 • Chuyên đề 10 Xác định chi phí dự phòng
 • Chuyên đề 11 Thẩm tra dự toán bằng phần mềm Dự toán GXD
 • Chuyên đề 12 Các Tiện ích của Dự toán GXD
 • Đổi bảng mã font Unicode bảng tính dự toán, dự thầu GXD và Excel
 • Chuyên đề 13 Các thủ thuật, tình huống hay
 • Chuyên đề 14 Chủ động khắc phục 1 số lỗi
 • Chuyên đề 15 Ôn tập và kiểm tra cuối khóa
 • Sử dụng phần mềm SnagIt để chụp ảnh màn hình viết báo cáo thu hoạch hoặc báo lỗi
Đổi bảng mã font Unicode bảng tính dự toán, dự thầu GXD và Excel

Video này sẽ hướng dẫn bạn đổi font Unicode - TCVN3 - VNI bảng tính lập dự toán, dự thầu GXD và Excel đơn giản trong vài phút. Giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và chủ động trong công việc khi gặp các tài liệu, bảng tính cũ.

Nếu chỉ dùng Excel thì bạn tải file convertfont3.1.xla và file Vidu-doi-bang-ma-Font.xlsm đính kèm bài này để đổi font. Chạy file convertfont3.1.xla và bấm Alt+F11 rồi chạy Macro chuyển đổi font.