Đổi bảng mã font Unicode bảng tính dự toán, dự thầu GXD và Excel

Video này sẽ hướng dẫn bạn đổi font Unicode - TCVN3 - VNI bảng tính lập dự toán, dự thầu GXD và Excel đơn giản trong vài phút. Giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và chủ động trong công việc khi gặp các tài liệu, bảng tính cũ.

Nếu chỉ dùng Excel thì bạn tải file convertfont3.1.xla và file Vidu-doi-bang-ma-Font.xlsm đính kèm bài này để đổi font. Chạy file convertfont3.1.xla và bấm Alt+F11 rồi chạy Macro chuyển đổi font.