Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 2
Thời gian tối thiểu để chuẩn bị Hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu trong nước là ?

Đối với đấu thầu trong nước, nhà thầu được chào thầu loại tiền nào ?

Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu là ngôn ngữ nào ?

Nhà thầu không được phép tiếp xúc với Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Đúng hay sai?

Đơn dự thầu tài chính nhiều khi chỉ 1 mình giám đốc, tổng giám đốc được biết là do?

Có mấy hình thức lựa chọn nhà thầu Luật đấu thầu?

Phương thức một giai đoạn 2 túi hồ sơ được áp dụng cho những hình thức lựa chọn nhà thầu nào sau đây?

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa đấu thầu rộng rãi quốc tế, số lượng đồng tiền tối đa để nhà thầu chào thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu là bao nhiêu?

Trong hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp, nhà thầu có bắt buộc phải chào đơn giá các hạng mục công việc không vượt quá định mức, đơn giá do Nhà nước quy định hay không?

Theo quy định của hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải có một số hợp đồng tương tự đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn từ năm 2014 trở lại đây, khi đó:

Trong quá trình thương thảo hợp đồng, nội dung thương thảo nào của gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn khác so với nội dung thương thảo của gói thầu xây lắp?

Sau khi đã đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và được cấp chứng thư số, trong trường hợp nào đơn vị phải thực hiện việc đăng ký thêm chứng thư số?

Khi tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu qua mạng, trường hợp giá dự thầu đính kèm đơn dự thầu (bản scan đơn dự thầu) khác so với giá dự thầu ghi trong biên bản mở thầu thì bên mời thầu sẽ xử lý như thế nào?

Có ý kiến cho rằng: "Đấu thầu mới có bảo đảm cạnh tranh" là đúng hay sai ?

Hạn mức chỉ định thầu:

Quy trình chỉ định thầu thông thường gồm:

Gói thầu quy mô nhò là gói thầu cung cấp ....

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

Một trong các điều kiện quan trọng để áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp, đó là:

Nội dung nào dưới đây thuộc trách nhiệm của tổ chức/bộ máy thẩm định trong đấu thầu: