Ứng dụng cái tiên tiến của Úc vào việc ra các câu trắc nghiệm gxd.edu.vn

Ứng dụng cái tiên tiến của Úc vào việc ra các câu trắc nghiệm gxd.edu.vn

26/07/2017 / Nguyễn Thế Anh

Lượt xem: 1


NCS Nguyễn Anh Đức, trước là thực tập sinh tại GXD, sau về công tác tại SXD Thanh Hóa, rồi đi du học tại Úc. Chuyên ngành Quản lý xây dựng (QLXD) chat với tôi:

"Anh nhé! Em thấy ở Việt Nam mình học đại học rất chi là uyên bác. Bên này nó học lý thuyết cực kỳ dễ. Tính toán thì học kiểu 1+1=2 ấy. Dễ lắm! Mà toàn học thông qua các case study thực tế thôi. Thế nên sinh viên họ biết nhiều hơn, giỏi hơn mình là vậy. Cho nên các khóa học của GXD dạy thực tế thì người học hiểu nhiều. Toàn học thông qua case study hết, chứ ko kiểu dạng tự nghĩ ra đề như mình đâu."

Vậy là tôi thay đổi ngay cách biên tập các câu hỏi cho các khóa học trên gxd.edu.vn luôn.

Ví dụ: Câu hỏi sát hạch ban đầu là "Cơ quan nào có thẩm quyền thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công?

Tôi sửa lại: Công trình sử dụng vốn Nhà nước của bạn đã hoàn thành. Sếp cử bạn đi liên hệ công việc để thực hiện thẩm tra quyết toán. Bạn đến thẳng cơ quan nào sau đây?

A. Sở kế hoạch và đầu tư đối với dự án do cấp tỉnh quản lý, Phòng Tài chính-kế hoạch đối với dự án do cấp huyện quản lý

B. Người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán giao cho đơn vị có chức năng thuộc quyền quản lý tổ chức thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trước khi phê duyệt

C. Sở Tài chính đối với dự án do cấp tỉnh quản lý, Phòng Tài chính-kế hoạch đối với dự án do cấp huyện quản lý

D. Gặp Chủ đầu tư

Sẽ còn phải lao động nhiều, biên tập nhiều. Nhưng rõ ràng định hướng mới sẽ như thế. Học theo cái tiên tiến của Úc và ứng dụng luôn vào http://gxd.edu.vn. Toàn các tình huống thực tế và thúc giục hành động. Các bài học cũng sẽ ảnh hưởng theo...

Nguyễn Thế Anh