Thầy cho em hỏi số liệu để làm đồ án, đề tài lập và phân tích dự án thì cần những gì?

Thầy cho em hỏi số liệu để làm đồ án, đề tài lập và phân tích dự án thì cần những gì?

14/09/2020 / Nguyễn Thế Anh

Lượt xem: 1


Câu hỏi: Thầy cho em hỏi số liệu để làm đề tài lập và phân tích dự án thì cần những gì?

Trả lời:
- Giá trị tổng mức đầu tư dự án
- Kế hoạch huy động vốn để tính lãi vay, kế hoạch trả gốc và lãi
- Dự kiến vòng đời của dự án
- Kế hoạch khấu hao tài sản, kế hoạch tái đầu tư
- Kế hoạch hoạt động (sản xuất, kinh doanh...) tương ứng là kế hoạch thu chi
- Mức lợi nhuận kỳ vọng (hoặc tỷ lệ lãi mong muốn của CĐT)
... tùy từng dự án cụ thể có thêm những số liệu khác.

Tóm lại nôm na thế này cho dễ hiểu:

- Đầu tư 1 dự án như là đi buôn.

- Tổng mức đầu tư (TMĐT) bao gồm cả vốn lưu động ban đầu là vốn bỏ ra.

- Quá trình buôn bán thì có chi và có thu.

- Tổng Thu trừ đi Chi phải cố gắng cho dương (biện pháp sản xuất, kinh doanh, kế hoạch tốt, chiến lược xâm nhập thị trường, giảm chi phí, quản lý tốt...).

- Cộng các khoản thu suốt quá trình buôn bán (thời gian bằng vòng đời dự án) đem quy đổi về cùng thời điểm với giá trị TMĐT bỏ ra, thường lấy thời điểm hiện tại.

- Đem so sánh giá trị thu được với vốn bỏ ra nếu kết quả ≥0 (NPV≥0) thì dự án đó đáng để xem xét đầu tư.

- Tính thêm IRR để xem xét có thể cũng số tiền đó buôn mặt hàng này hay buôn mặt hàng kia mặt hàng nào được lãi nhiều hơn. Cứ đủ số liệu tính toán những thứ đó là được.

- Tính thêm độ nhạy để ra quyết định lựa chọn phương án đầu tư hoặc quyết định có đầu tư dự án hay không.

Trên đây là hiểu nôm na khái niệm và hình dung. Để hiểu sâu thêm bạn cần tìm các sách về Kinh tế đầu tư, Kinh tế xây dựng, Lập dự án... để đọc thêm. Tham gia khóa học Học Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án xây dựng Online. Đây là khóa học rất tuyệt vời, mệnh danh là khóa học đào tạo Shark Tank tương lai của Việt Nam. Chi phí giải phóng mặt bằng, xác định giá đất theo quy định của Luật đất đai, xác định Tổng mức đầu tư là chỉ tiêu quan trọng nhất để phân tích tính hiệu quả của dự án.

Phần mềm Lập dự án GXD (gọi tắt là Dự án GXD do Công ty CP Giá Xây Dựng nghiên cứu, phát triển) được lập trình theo tư duy này.

Mời các bạn xem đánh giá của các học viên (là những người đi làm dự án, nhiều kinh nghiệm, am hiểu về dự án xây dựng): Rất hay, bài giảng rất hay toàn kiến thức thực tế.