Phương pháp dạy học hiện đại (Tony Buzan)

Phương pháp dạy học hiện đại (Tony Buzan)

03/09/2018 / Nguyễn Thế Anh

Lượt xem: 1


Các thầy cô hãy dạy cho học viên phương pháp học tập, phương pháp ghi nhớ trước... rồi hãy dạy nội dung môn học.

Hãy tham khảo video: Phương pháp dạy học hiện đại của Tony Buzan dưới đây.

Xem kỹ video này, bạn sẽ nhặt được nhiều điều hữu ích cho công tác giảng dạy. Có thể lấy sổ tay ra, ghi lấy vài từ quý giá về phương pháp dạy học thấy được từ video.

Chúc bạn trở thành giảng viên có bài giảng luôn hấp dẫn, thu hút mà học viên luôn chờ mong được nghe nhé.