Một ngày làm việc của 1 Kỹ sư QS Quantity Surveyor

Một ngày làm việc của 1 Kỹ sư QS Quantity Surveyor

14/02/2024 / Nguyễn Thế Anh

Lượt xem: 1


Một ngày làm việc của 1 Kỹ sư QS Quantity Surveyor - A day in the life of a Quantity Surveyor

Qua video và bài khóa dưới đây bạn sẽ cùng một lúc đạt đạt được mấy điều sau: Luyện nghe tiếng Anh với nhiều thuật ngữ chuyên ngành QS, biết về công việc thường ngày của 1 Kỹ sư QS ở nước ngoài, luyện đọc và học các từ vựng ở cuối bài nhé.

 

Hi. My name is Amanda. Xin chào tôi là Amanda.

I'm a chartered Quantity Surveyor. My job is advising clients on how much a proposed building should cost and then assisting with the realization of their dreams. Clients are passionate about their projects and I need to ensure they receive value for money and are satisfied with the end product. For those clients embarking on a construction project for the first time they need extra guidance with regard selecting the right contractor, using the right contract, paying the right amount and avoiding pitfalls.

Là một Kỹ sư QS (kỹ sư Khối lượng, Kỹ sư Quản lý chi phí của nhà thầu), công việc của tôi là tư vấn cho khách hàng về chi phí của các công trình, đề xuất và hỗ trợ khách hàng, biến giấc mơ của họ thành hiện thực. Khách hàng thường rất say sưa với dự án của mình, vì vậy điều quan trọng là đảm bảo họ nhận được thành quả tương xứng với số tiền đã chi ra và hài lòng với sản phẩm cuối cùng. Đối với những khách hàng mới bắt đầu thực hiện dự án xây dựng, họ cần được hướng dẫn thêm về cách chọn nhà thầu phù hợp, ký hợp đồng đúng đắn, thanh toán đúng khối lượng và tránh các rủi ro có thể gặp phải.

Usually I work with a team of other QS to prepare tender documents and advise on the most suitable contractor for a project.  During a construction project a value the work completed by a contractor and arrange for his next payment on behalf of clients. What I love is that I can be working on a number of projects at any one time. Ranging from small domestic housing projects to large commercial developments.

Thường thì, tôi làm việc cùng một nhóm các Kỹ sư QS khác để chuẩn bị các tài liệu đấu thầu và đề xuất nhà thầu phù hợp nhất cho một dự án. Trong suốt quá trình dự án xây dựng, tôi đánh giá công việc đã hoàn thành bởi các nhà thầu và sắp xếp việc thanh toán tiếp theo thay mặt cho khách hàng. Tôi thích sự đa dạng trong công việc của mình, từ các dự án nhà ở nhỏ đến các dự án thương mại lớn.

On a normal day I am out and about meeting the project team appraising the design as it develops, talking to contractors suppliers and ensuring I know the current cost of materials in the marketplace as you can see it's always varied and interesting. I give the best advice you need to thoroughly understand how a building is put together, what the component parts are and the cost and what alternatives are available. I also need to work as a professional and have ethical values to uphold being seen to be honest and fair with regards working with others.

Trong một ngày làm việc bình thường, thường tôi thăm các công trình, gặp gỡ các nhóm dự án, xem xét thiết kế đang phát triển, liên lạc với các nhà thầu và nhà cung cấp, và cập nhật giá vật liệu trên thị trường. Để cung cấp lời khuyên tốt nhất, tôi cần hiểu biết sâu sắc về cách xây dựng, các bộ phận của công trình, chi phí và các phương án thay thế có sẵn. Chuyên nghiệp và giá trị đạo đức là rất quan trọng, vì tôi phải được xem là trung thực và công bằng trong các tương tác với người khác.

Today I'm reviewing the measure of an office building structure which my team have prepared for CAD drawings. I'll be reporting to the client with an updated cost by the end of the week tomorrow. I'm visiting one of my construction projects to prepare the monthly interim payment recommendation. Then I'm going to an early seminar at a local hotel to discuss the latest government thinking with regards to how buildings are handled once they've been completed. It's a bit like picking up a new car. You need to know how it works and some builders can be quite complex. Always busy.

Hôm nay, tôi sẽ kiểm tra các đo bóc khối lượng của một tòa nhà văn phòng do đội của tôi chuẩn bị với các bản vẽ CAD. Trước cuối tuần, tôi sẽ cung cấp cho khách hàng một bảng dự toán chi phí cập nhật. Tôi cũng sẽ thăm một trong các dự án xây dựng của mình để chuẩn bị đề xuất thanh toán trung gian hàng tháng. Ngoài ra, tôi sẽ tham dự một hội thảo sớm tại một khách sạn địa phương để thảo luận về các chính sách mới nhất của chính phủ liên quan đến quản lý công trình sau khi hoàn thành. Điều này tương tự như việc hiểu cách một chiếc ô tô mới hoạt động; một số khía cạnh có thể khá phức tạp. Lịch trình của tôi luôn rất bận rộn, nhưng tôi thích sự đa dạng và thách thức mà nó mang lại.