Học lập giá dự thầu: Kỹ sư lập bản chào giá cho một đơn vị thi công như thế nào?

Em đang xài phần mềm Dự thầu GXD và có câu hỏi: Em muốn tính dự toán cho 1 đơn vị thi công để báo giá. Vậy cách tính sẽ như thế nào để không cho ra kết quả dự toán của Chủ đầu tư? Theo em biết sẽ bỏ "thu nhập chịu thuế tính trước" ? Cám ơn GXD.

Trả lời:

Bạn có thể thay đổi đơn giá. Đơn giá của Chủ đầu tư tại Việt Nam thường được tính bằng 4 dữ liệu: Định mức dự toán, Giá vật liệu, Giá nhân công, Giá ca máy; sau đó bổ sung thêm Chi phí chung, Thu nhập chịu thuế tính trước.

1. Bạn có thể chỉnh định mức cho giá trị nhỏ hơn giá trị định mức của Chủ đầu tư dùng. Tuy nhiên, không được chỉnh vô lý quá, ví dụ: 0,8m3 vữa bê tông để đổ 1m3 bê tông cấu kiện thì không đủ. Muốn làm điều này bạn phải học các kiến thức về định mức để hiểu rõ về nó.

2. Chỉnh giá vật liệu: Bạn lấy giá vật liệu từ nguồn rẻ hơn của Chủ đầu tư.

3. Chỉnh giá nhân công, chỉnh giá ca máy: tương tự giá vật liệu. Để làm được thì bạn phải học hiểu về cách hình thành giá nhân công, giá ca máy của Chủ đầu tư.

4. Điều chỉnh tỷ lệ Chi phí chung, Thu nhập chịu thuế tính trước. Để điều chỉnh được thì bạn phải hiểu nó là cái gì? Việc bạn nói là bỏ Thu nhập chịu thuế tính trước có thể bạn sẽ phải giải trình vì sao bạn bỏ khi xét thầu đấy.

5. Tính ra giá dự thầu rồi, lại có thư giảm giá, điều chỉnh giảm tổng giá thầu hoặc giảm giá của 1 hoặc một số công việc nào đó .v.v. Quá trình chấm thầu tổ chấm thầu có thể hỏi bạn về 1 đơn giá nào đó mà cảm thấy có thể bất thường, tức là đề phòng bạn "bịa ra linh tinh" các số liệu vô lý nhằm mục tiêu cố gắng để trúng thầu, nhưng không làm được, rồi vào làm hỏng việc của người ta.

Đây là câu chuyện quan trọng, liên quan đến nồi cơm, đến tiền bạc của cả công ty, thu nhập - công ăn việc làm của anh em trong công ty. Không thể giao chon người không hiểu làm hời hợt được. Bạn phải tự đọc để tìm hiểu sâu các nội dung trên và nhiều vấn đề khác.

Bạn nên tham gia khóa học Kỹ sư QS GXD (Quantity Surveyor), khóa học Lập giá dự thầu tại GXD và cả khóa học Đo bóc khối lượng lập dự toán GXD để các thầy chia sẻ thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm.

Kể cả ở xa cũng nhiều người đầu tư tầm sư học đạo về công việc này. Liên hệ Ms Thu An 0985 099 938 hoặc bất kỳ nhân viên GXD nào để đăng ký.