Học lập dự toán công trình: Thông báo giá vật liệu không có loại mình cần thì phải làm sao?

Học lập dự toán công trình: Thông báo giá vật liệu không có loại mình cần thì phải làm sao?

28/02/2020 / Nguyễn Thế Anh

Lượt xem: 1


Câu hỏi: Em down thông báo giá vật liệu địa phương (nơi em đang làm công trình) không tìm thấy có loại mình cần (ví dụ giá phần điện nước) thì phải làm sao?

Trả lời:

- Thứ nhất, giờ người ta không gọi thông báo giá, mà gọi là công bố giá (công bố giá vật liệu liên Sở, công bố giá vật liệu địa phương). Em cần gọi cho đúng để trong các cuộc họp chuyên môn, mình nói đúng, người nghe  có hiểu biết đỡ đánh giá mình. 

- Thứ hai, đi vào vấn đề chính trong câu hỏi của em, theo hướng dẫn của Thông tư số 06/2016/TT-BXD:

"Giá của một đơn vị vật liệu được xác định phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng vật liệu được quy định theo yêu cầu sử dụng vật liệu của công trình và tính đến hiện trường công trình. Giá của một đơn vị vật liệu xây dựng được xác định theo công bố giá vật liệu xây dựng của địa phương phù hợp với thời điểm lập đơn giá và giá thị trường tại nơi xây dựng công trình.

Trường hợp giá vật liệu xây dựng theo công bố giá của địa phương không phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại nơi xây dựng công trình và các loại vật liệu xây dựng không có trong công bố giá vật liệu xây dựng của địa phương thì giá của các loại vật liệu này được xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá phù hợp giữa các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng (trừ những loại vật liệu xây dựng lần đầu xuất hiện trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường) đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ, khối lượng cung cấp, tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của vật liệu hoặc tham khảo giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã và đang được sử dụng ở công trình khác.

Đối với những loại vật liệu xây dựng mà thị trường trong nước không có phải nhập khẩu thì giá các loại vật liệu này xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá thấp nhất giữa các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng và xuất xứ hàng hóa."

Từ hướng dẫn trên rút ra: trong công bố giá địa phương nơi em xây dựng công trình không có thì: em phải đi liên hệ các nhà xuất, nhà cung ứng vật liệu xây dựng để khảo sát, thu thập số liệu. Không phải mình thì đợi ai đi kiếm củi thổi cơm cho mình ăn? Mình được lĩnh lương để làm việc đó mà? Không ngồi trong phòng điều hòa bịa số liệu được đâu.

- Nếu là Tư vấn thiết kế: Kinh phí để thực hiện khảo sát, thu thập số liệu lấy từ chi phí Tư vấn thiết kế (lúc tôi viết bài này thì tính theo Quyết định số 79/QĐ-BXD).

- Nếu là Nhà thầu xây lắp thì phải tính vào chi phí thực hiện gói thầu (các nhà sản xuất, nhà cung ứng thường sẵn sàng gửi giá cho nhà thầu khi có yêu cầu).

- Đối với các cơ quan Thẩm định / Thẩm tra: kinh phí để thực hiện khảo sát, thu thập số liệu cũng đã có trong chi phí thực hiện công việc. Mình phải chủ động khảo sát, tìm kiếm nguồn số liệu phục vụ công việc của mình.

Bạn phải làm sao để sau này xong công trình, khi có thanh tra / kiểm toán bạn bảo vệ được số liệu, kết quả công việc của mình. Khi họ yêu cầu giải trình bạn đưa ra được các cơ sở, căn cứ nguồn chắc chắn, khách quan và có hồ sơ.

Mời bạn đăng ký Khóa học Lập dự toán tại GXD JSC, đây là khóa học tốt nhất dành cho bạn. Liên hệ: Ms Thu An 0985 099 938, 0974 889 500 hoặc bất kỳ nhân viên GXD nào trong vòng kết nối của bạn.