Học dự toán công trình: Nội dung của Chi phí gián tiếp trong Chi phí xây dựng công trình

Học dự toán công trình: Nội dung của Chi phí gián tiếp trong Chi phí xây dựng công trình

28/02/2020 / Nguyễn Thế Anh

Lượt xem: 1


Nội dung của Chi phí gián tiếp trong dự toán xây dựng (thuộc Chi phí xây dựng) gồm:

1) Chi phí chung gồm: Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp và chi phí quản lý, điều hành sản xuất tại công trường xây dựng (bao gồm cả chi phí bảo hiểm cho người lao động do người sử dụng lao động nộp và chi phí chung khác).

2) Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công;

3) Chi phí một số công việc nhưng không xác định được khối lượng từ thiết kế gồm: Chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và môi trường xung quanh; chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu; chi phí di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường; chi phí bơm nước, vét bùn không thường xuyên.

4) Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng chi phí gián tiếp có thể bổ sung một số chi phí gián tiếp khác gồm:

+ Chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công đặc chủng và lực lượng lao động (có tay nghề thuộc biên chế quản lý doanh nghiệp) đến và ra khỏi công trường;

+ Chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công (nếu có);

+ Chi phí kho bãi chứa vật liệu (nếu có);

+ Chi phí xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện, khí nén, hệ thống cấp nước tại hiện trường, lắp đặt, tháo dỡ một số loại máy (như trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray, cần trục tháp, một số loại máy, thiết bị thi công xây dựng khác có tính chất tương tự).

Bạn có thể tham khảo sơ đồ sau:

Xác định chi phí gián tiếp trong dự toán xây dựng công trình