Hiểu về vốn lưu động ban đầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh như thế nào?

Hiểu về vốn lưu động ban đầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh như thế nào?

20/07/2021 / Nguyễn Thế Anh

Lượt xem: 1


Câu hỏi: Hiểu về "Vốn lưu động ban đầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh" trong tổng mức đầu tư xây dựng như thế nào? (trong hình là hình chụp Điều 5 của Nghi định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí)

Trả lời:

Vấn đề này nếu học Kinh tế xây dựng sẽ hiểu. Nếu tay ngang nhảy sang lập dự án, xác định Tổng mức đầu tư xây dựng mời em đọc bài dưới đây để tham gia Khóa học Tổng mức đầu tư và Hiệu quả dự án GXD nhé.

Ví dụ: Em xây xong tòa nhà chung cư, đưa vào vận hành, có 1 số căn đã bán được, còn nhiều căn chưa bán được, em phải chăng điện nhấp nháy xung quanh toà nhà và tối đến bật điện thắp sáng tất cả các căn hộ, hành lang để người ta thấy rộn ràng muốn mua. Nếu em không tính khoản tiền điện để nộp, thì bên nhà đèn đến tháng họ cắt điện luôn.

Hoặc ví dụ khác: công trình nhà máy xi măng, thì khi đưa công trình vào vận hành, phải có tiền mua nguyên vật liệu ban đầu: clanke, phụ gia, cao xỉ, tiền điện, tiền lương nhân viên công nhân, xăng dầu cho các loại thiết bị vận hành... cho đến khi có sản phẩm xi măng bán được, sinh lời mà có tiền quay lại phục vụ tái sản xuất hoặc mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Hoặc là công trình đường sắt trên cao, tiền điện và xăng dầu mỡ + lương 600 người vận hành (theo báo chí nói là 600 cán bộ, công nhân)..., ít nhất phải một vài tháng đầu tiên, cho đến khi bán được đủ lượng vé để lấy tiền đó quay vòng trở lại, nếu làm 1 tháng không có lương là trong số nhân viên đó sẽ có người xin nghỉ nhảy việc luôn vì nợ lương đó.

Khi lập Tổng mức đầu tư dự án sản xuất kinh doanh nếu chỉ tính mỗi tiền xây dựng công trình xong bàn giao thôi, đưa vào vận hành thì nằm đó thôi, chứ không chạy được nếu thiếu vốn lưu động ban đầu.

Diễn tả đơn giản hóa vấn đề của PGS TS Đinh Đăng Quang, khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Đại học Xây dựng nhằm giúp bạn hình dung ra "vốn lưu động ban đầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh":

Đầu tư xây dựng 1 công trình có tính chất sản xuất kinh doanh (Ví dụ 1 nhà máy sản xuất sản phẩm X) tức là đầu tư tạo nên một tài sản hữu hình gồm phần vỏ nhà máy và các máy móc thiết bị công nghệ lắp đặt bên trong. Chi phí đầu tư để tạo nên tài sản hữu hình này gọi là "vốn cố định" của nhà máy. Để nhà máy sau khi xây dựng xong có thể vận hành để sản xuất sản phẩm X được thì cần phải có một số tiền nhất định ban đầu để thuê nhân công, mua nguyên vật liệu sản xuất, trả tiền điệm nước,... được gọi là "vốn lưu động ban đầu" và lượng vốn lưu động ban đầu này phải được dự trù khi lập dự án và được tính vào TMĐT (ở khoản mục "Chi phí khác").

Chú ý: Nếu đầu tư xây dựng Trụ sở cơ quan hay nhà Quốc hội thì trong TMĐT không có khoản "vốn lưu động ban đầu" này vì các công trình đầu tư này không nhằm mục đích kinh doanh! Bạn đọc đến đây thì chúc mừng là bạn đã hiểu thêm, tùy từng dự án sẽ có các đầu mục chi phí gì trong Tổng mức đầu tư xây dựng.

Mời bạn ghi danh lớp học Tổng mức đầu tư và Hiệu quả dự án GXD dành cho các SharkTank tương lai với Ms Thu An 0974 889 500 nhé.

Vocabulary:

- Working capital: Vốn lưu động

- Working capital is a measure of a company’s current cash and working assets, serving the company’s daily operating needs: Vốn lưu động là thước đo tiền mặt và lượng tài sản lưu động hiện có của công ty, phục vụ cho nhu cầu hoạt động hằng ngày của công ty

- Together with company fixed assets such as factories, working capital equipment is considered part of the company’s working capital: Cùng với các tài sản cố định của công ty như nhà máy, thiết bị vốn lưu động được coi như là một phần vốn hoạt động của công ty

- Fixed working capital: Vốn lưu động cố định

- Business capital calculation formula: Công thức tính vốn kinh doanh

- Net asset value: Giá trị tài sản ròng

- Net working capital: Vốn luân chuyển ròng

- Fixed capital in a company’s financial statements: Vốn cố định trong báo cáo tài chính của công ty

- Ways to classify working capital: Những cách để phân loại vốn lưu động

- How to use working capital effectively: Cách thức để sử dụng vốn lưu động hiệu quả

- Working capital turnover like: Vòng quay vốn lưu động như thế nào

- The difference between working capital and net working capital: Sự khác nhau giữa vốn lưu động và vốn lưu động ròng

- Working capital demand forecast is based on revenue growth of the business: Dự báo nhu cầu vốn lưu động dựa trên tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp

Nếu bạn là người chăm học, ưa thích tìm hiểu, thêm một số đoạn văn sau rồi dùng các từ trong đó làm từ khóa mà Google tài liệu tiếng Anh rộng ra nhé:

- In order for businesses to carry out production in addition to fixed assets such as growing machines and equipment, they also have to spend a sum of money to purchase raw materials for production. Working capital is the first essential factor when a business goes into operation: Để doanh nghiệp tiến hành sản xuất ngoài các tài sản cố định như máy móc, thiết bị doanh nghiệp còn phải bỏ ra một khoản tiền để mua sắm nguyên liệu phục vụ sản xuất. Vốn lưu động chính là yếu tố cần thiết đầu tiên khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

- Working capital has a great influence on the size and operation of the enterprises in fact, creating a competitive advantage for businesses: Vốn lưu động có ảnh hưởng rất lớn đến quy mô và hoạt động của các doanh nghiệp trên thực tế, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Ghi danh lớp học Tổng mức đầu tư và Hiệu quả dự án GXD dành cho các SharkTank tương lai với Ms Thu An 0974 889 500. Học trực tuyến - online từ xa - Tôi cá với bạn là khóa học cực hay đưa bạn lên đẳng cấp khác hẳn.