Em trước làm về thi công, giờ muốn đi sâu về mảng định giá bên xây dựng, thì lộ trình cần thế nào?

Em trước làm về thi công, giờ muốn đi sâu về mảng định giá bên xây dựng, thì lộ trình cần thế nào?

22/09/2018 / Nguyễn Thế Anh

Lượt xem: 1


Câu hỏi: Em muốn đi sâu về mảng định giá bên xây dựng, thì lộ trình cần thế nào ạ. Đợt trước em làm về mảng thì công nhiều hơn.

Trả lời: Em tìm hiểu dần, từng bước tích lũy. Dưới đây là các từ khóa để tìm tập trung tìm hiểu:

1. Tổng mức đầu tư xây dựng
2. Dự toán xây dựng
3. Giá gói thầu xây dựng
4. Giá hợp đồng xây dựng
5. Định mức và giá xây dựng
6. Chi phí QLDA và tư vấn đầu tư xây dựng
7. Thanh quyết toán hợp đồng xây dựng
8. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng
9. Quyền và nghĩa vụ của người QĐĐT, CĐT,  NT trong quản lý chi phí ĐTXD

Kỹ sư thi công muốn đi sâu màng định giá xây dựng

- Cũng rộng thầy nhỉ?

- Đúng, rất rộng, liên quan đến chuyện tiền bạc - chi phí của các dự án đầu tư xây dựng, toàn tiền triệu tiền tỷ cả, không giỏi - không hiểu sao làm được.

- Làm lĩnh vực này phải giỏi ít nhất gấp đôi, vì phải hiểu cả Kinh tế và Kỹ thuật. Em từng làm mảng thi công thì đã thuận lợi được 1 nửa.

- Em nên đọc từ tài liệu nào trước?

- Tại thời điểm viết bài này thì em ngâm cứu kỹ: Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và Thông tư số 06/2016/TT-BXD. Còn có thể lúc bạn đọc bài này thì có các Nghị định, Thông tư thay thế rồi, hãy google là ra thôi. Em cũng nên tìm giáo trình hoặc tham gia khóa học định giá xây dựng tại Công ty CP Giá Xây Dựng để có cái nhìn tổng quan. Lao vào các công việc, các dự án, đừng nề hà việc gì khi được giao, không được tiền công thì được kinh nghiệm, kiến thức.

- Em cũng nên lên diễn đàn giaxaydung.vn tìm các file Excel tính toán, tập trung vào các từ khóa trên trước, đừng lan man nhé. Em cũng nên xem trước tiên công việc của mình cơ quan hay sếp giao làm gì thì tập trung trước, rồi tìm hiểu rộng dần ra.

- Vâng. Em cảm ơn thầy.

- Chúc em thành công.