Chữa Bệnh Lười 100% - Chăm chỉ là 1 trong các phẩm chất giúp thành công

Chữa Bệnh Lười 100% - Chăm chỉ là 1 trong các phẩm chất giúp thành công

03/09/2018 / Nguyễn Thế Anh

Lượt xem: 1


1 trong 3 phẩm chất giúp tôi thành công là: Chăm chỉ, Kiên trì và Sáng tạo.

➦ Chăm chỉ mà làm việc đúng cách thì tốt nữa.

➦ Chăm chỉ mà làm việc thông mình thì rất rất tốt.

➦ Chăm chỉ, Kiên trì và Sáng tạo + chọn được đúng hướng đi + làm việc đúng cách + làm việc thông minh nữa thì bạn sẽ sớm khủng thôi.

Hãy tham khảo video "Chữa Bệnh Lười 100% - Giá Như Biết Sớm Hơn" sau đây. Nhớ xem câu chuyện Napoléon dùng người ở dưới video nữa nhé.

Chiến thuật dùng người của Napoléon Bonaparte. Một trong những nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử và là Hoàng đế nước Pháp, Napoléon Bonaparte (1769-1821) đã chinh phục phần lớn lãnh thổ Châu Âu trong vòng 16 năm... với nhiều chiến tích lẫy lừng.

Tương truyền rằng, Napoléon đã sử dụng hai nhóm tiêu chuẩn trong việc dùng người:
- “Dốt” – “Thông minh”
- “Lười” – “Chăm”
Vì thế, Ông ta đã chia binh lính thành 4 nhóm & sử dụng như sau:

♦ “Dốt & lười”: nhóm này đem bắn bỏ.
♠ “Dốt & Chăm”: nhóm người này cho làm lính.

 “Thông minh & Chăm”: cho làm sĩ quan, vì nhóm người này chuyên nghiên cứu và tìm cách để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.
♣ “Thông minh & lười”: nhóm này cho làm nguyên soái, vì nhóm người này luôn luôn suy nghĩ, chỉ cần làm ít nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Điều này cực kỳ quan trọng trong việc điều binh khiển tướng.