Trang chủ Giá Xây Dựng

Khóa học nổi bật

Lớp học trực tuyến nổi bật

Học dự toán công trình với chuyên gia

Lịch học:


18/10/2020 14:58:00 - 28/10/2020 14:58:00

Học Kỹ Sư Quantity Surveyer (QS) với chuyên gia

Lịch học:


30/10/2020 14:56:00 - 30/11/2020 14:56:00

Học đánh giá hiệu quả dự án với chuyên gia

Lịch học:


24/10/2020 14:57:00 - 30/10/2020 14:57:00

Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng với chuyên gia

Lịch học:


29/10/2020 14:58:00 - 07/11/2020 14:58:00

Học viên nổi bật

Do Binh Giang

Hoàng Mạnh Đức

trungkienksxd

tucoi1990

Son1987

Nguyễn Tiến Linh

Chứng nhận

Khóa học miễn phí