Trang chủ Giá Xây Dựng

Khóa học nổi bật

Lớp học trực tuyến nổi bật

Học dự toán công trình với chuyên gia

Lịch học:

Hiện chưa có lịch học cho lớp học này

Học Kỹ Sư Quantity Surveyer (QS) với chuyên gia

Lịch học:

Hiện chưa có lịch học cho lớp học này

Học đánh giá hiệu quả dự án với chuyên gia

Lịch học:

Hiện chưa có lịch học cho lớp học này

Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng với chuyên gia

Lịch học:

Hiện chưa có lịch học cho lớp học này

Khóa học Kỹ sư QS 14 (10-02-2020)

Lịch học:


16/03/2020 18:00:00 - 16/03/2020 21:00:00


16/03/2020 20:30:00 - 16/03/2020 23:45:00


17/03/2020 19:50:00 - 17/03/2020 20:30:00


17/03/2020 20:30:00 - 17/03/2020 23:00:00


19/03/2020 18:00:00 - 19/03/2020 21:00:00


21/04/2020 18:15:00 - 21/04/2020 21:15:00

Học viên nổi bật

Ktsgiang2004

Daothu

dungnd186

Vũ Xuân Trường

vupham@szb.com.vn

Nguyễn Kiên Hùng

Chứng nhận

Khóa học miễn phí